Jak jsme již psali, stavba dálnice D35 se v úseku mezi Časy a Ostrovem o půl roku protáhne. Zatímco původně ho chtělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznit už v létě 2022, nakonec na něj první auta pravděpodobně vjedou až na přelomu let 2022 a 2023. Zpoždění způsobila komplikace při stavbě mostu mezi Uherskem a Turovem, který bude auta převádět přes železniční koridor.Ilustrační fotoIlustrační fotoZdroj: Deník

„Zjistilo se, že je tam nestabilní a vlhké podloží. Původně navržené technické řešení by tak bylo za běžného provozu na koridoru z hlediska statiky nebezpečné, proto se to muselo změnit,“ informoval pardubický poslanec Martin Kolovratník.

Podívejte se ve videu natáčeného z dronu na červencový stav výstavby úseku D35 z Časů do Ostrova:

Zdroj: Youtube

Dvousetmetrový nadjezd nad železničním koridorem je velmi náročnou stavbou, která si žádá zvláštní technologické řešení. Podél železničního koridoru je na každé straně stavěna jedna polovina nadjezdu, následně se části pootočí a dělníci je propojí nad železnicí.

„Jedná se o velice koordinačně náročnou stavbu a unikátní technologii nejen v souvislosti se zmiňovaným pootočením mostních částí a s přeložkami sítí, ale také v souvislosti s výlukami na železničním koridoru, které se ve spolupráci se Správou železnic snažíme eliminovat,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Richard Hora.

Naproti tomu první, třináctikilometrový úsek dálnice z Opatovic do Časů se otevře poodle původních předpokladů již letos v prosinci. Podívejte se v červencovém videu natáčeného z dronu na zdejší průběh prací:

Zdroj: Youtube

Více o stavbě D35 mezi Opatovicemi a Ostrovem včetně souvisejících článků najdete zde:

Z nového mostu se nabízí i pěkný výhled na Kunětickou Horu
FOTOGALERIE: Nad dálnicí D35 mezi Ředicemi a Chotčí se otevřel nový most

ŘSD připravuje také další úseky dálnice. Zatímco část mezi Opatovicemi nad Labem a Časy se zprovozní už v prosinci a taktéž budovaný úsek z Časů do Ostrova snad na konci příštího roku, další úseky by se mohly začít stavět příští rok. Nejpokročilejší stavba je na úseku Janov – Opatovec, kam by dělníci mohli napochodovat na začátku příštího roku. Stavbu započnou budováním železničního mostu přes koridor.

„Následovat budou stavby Ostrov - Vysoké Mýto a Vysoké Mýto – Džbánov,“ upřesnil Hora. Na úseku Vysoké Mýto – Džbánov řeší ŘSD komplikace s tunelem Homole. „V současné době probíhají předběžné konzultace s případnými zhotoviteli tunelu. Tyto konzultace mají za cíl najít technicky a ekonomicky optimální řešení, které bude v tak složitém terénu proveditelné,“ přiblížil Hora s tím, že tato stavba by měla začít na konci příštího roku. 

Úsek dálnice kolem Litomyšle by se mohl začít stavět v roce 2024, příprava této části se protáhla kvůli nespokojenosti okolních obcí s navrženým technickým řešením.

„Postupným projednáváním se podařilo najít technicky schůdné řešení akceptovatelné z obou stran. V současné době probíhá dopracování technického řešení,“ dodal Hora.

Variantou v úseku z Časů do Ostrova je, že by se v původním termínu otevřela alespoň část úseku, a to od Časů do Dašic, kde je plánovaný sjezd. Tímto krokem by ale výrazně trpěly obce a města v okolí. Na jedné straně dálnice by doprava vlétla do Dašic, jejichž obchvat Pardubický kraj ještě nezačal stavět. Přípravné práce na obchvatu budou zahájeny na podzim a hotovo má být v druhé polovině roku 2023.

„Nakonec nejspíš nedojde k vyvlastňování, jelikož jsme se s vlastníky zbývajících pozemků dohodli. Smlouva už se připravuje,“ doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Celá trasa dálnice D35Celá trasa dálnice D35Zdroj: ŘSD

Tranzitní doprava by ale ze sjezdu u Dašic zamířila na druhou stranu a zkomplikovala by dopravní situaci v Dolní Rovni a dalších obcích, za nimiž by se napojila na silnici I/35. Částečným řešením by bylo například to, že by se v dotčených obcích zakázal průjezd kamionů. Nic by to ale nezměnilo na tom, že by v obcích výrazně narostl počet osobních aut.

„Nikdo zatím jasně neřekl, jakým způsobem zprovoznění prvních dvou úseků D35 ovlivní dopravu v našem kraji a zatím tak nevíme, co můžeme udělat pro minimalizaci dopadů na obce a jak předcházet případným problémům,“ řekl už před měsícem pro Deník Kolovratník, který proto na setkání s ředitelem ŘSD Radkem Mátlem domluvil, že ŘSD vypracuje odbornou dopravní studii, ze které by měly tyto informace vyplynout a v níž se také navrhnou řešení. Tato studie teprve ukáže, zda je výše popsaná varianta vůbec schůdná.

Podívejte se také na tři měsíce starou fotogalerii z prací na D35, včetně map a vizualizací: