Převedení dopravy na mostní provizorium je naplánováno na 20.3.2023 a bude provozováno po celou dobu výstavby nového silničního mostu. Předpoklad zprovoznění nového mostu je do konce 11/2023.

Stavbaři začali rekonstruovat most přes nově zdvoukolejněnou trať v Doubravicích. Starý most čeká kvůli špatnému technickému stavu demolice a bude nahrazen novým přemostěním.
FOTO, VIDEO: Most přes trať v Pardubicích půjde v příštím roce k zemi

Most je navržen jako integrální rámová konstrukce o jednom poli s rozpětím 31,0 m a délkou přemostění 28,0 m. Rámová příčel je navržena jako spřažená ocelo-betonová konstrukce. Ocelové nosníky budou nejprve spřaženy s železobetonovou monolitickou přírubou a po jejich osazení do definitivní polohy budou spřaženy s železobetonovou monolitickou spřahující deskou a s rámovým rohem. Ocelové nosníky mají proměnnou výšku.

Rámová příčel má uprostřed rozpětí výšku 0,880 m a ve vetknutí 1,505 m. Rámové stojky jsou navrženy z monolitického železobetonu. Šířka rámových stojek je na celou šířku nosné konstrukce 18,25 m. Tloušťka rámových stojek je proměnná, směrem dolů se zmenšuje. Rámové stojky jsou spojeny se základovým pasem přes elektricky izolované vrubové klouby. Založení mostu je hlubinné. Železobetonové základové pasy jsou navrženy pro vetknutí velkoprůměrových železobetonových pilot. Nový most – spřažená ocelobetonová konstrukce.