Kromě toho budou pokračovat komentované prohlídky, nebo se zájemci budou moci vydat s dětmi na dobrodružnou cestu po stopách Josefa Gočára.

Výstava Architektura paměti představuje české i zahraniční současné umělce, kteří reflektují vztah paměti a architektury. „V minimalistické instalaci do prostoru expozice uvidíme převážně videa, která reagují na různé budovy a vzpomínky na ně. Lidská paměť proměňuje význam místa a touha po proměnlivosti vnímání architektonických prostor,“ představil koncept výstavy kurátor galerie Filip Jakš.

Zahájení festivalu Léto na Příhrádku.
V Pardubicích začalo Léto na Příhrádku. Bude bavit celé prázdniny

Výstava Markéta Magidová & MXTXCM je inspirována místem Gočárových automatických mlýnů a jejich industriální atmosférou. Stroje a prvky továrny zakomponovala autorka do námětů svých obrazů. Hlavním motivem je skupina dětí poslouchajících Velkou mušli, fantastický objekt spojující organické a mechanické – přírodní a technické. Tato mušle rezonuje jako paměť místa a děti ji bez námahy drží v rukou. Každé z nich se svým způsobem noří do světa, který není přístupný očím, ale pouze sluchu.

Výstava Z domácích archivů je vzpomínkou na mlýnský provoz a vznikla ve spolupráci s veřejností a partnerskými institucemi. Svými příběhy do projektu přispěli zvláště bývalí zaměstnanci mlýnů, také pamětníci z řad Pardubáků a firma Chládek a Tintěra. Nejstarší fotografie pochází ze sbírky Východočeského muzea v Pardubicích a úvodní velký snímek je zvětšeninou fotografie od Jiřího Tomana ze sbírky Gočárovy galerie. „Výstava je koncipovaná jako dorůstající, kdokoliv z návštěvníků ji může obohatit o obrazový nebo textový materiál vztahující se areálu Automatických mlýnů nebo k jeho původní funkci,“ vysvětluje Michaela Johnová Čapková.

Vysvědčení pro Pardubice
Vysvědčení pro politiky: nejlépe si vede sport, nejhůře bytová politika

Výstavní projekt Gočár Digital realizovaný v roce 2020 byl spojen s připomínkou 140. výročí narození českého architekta Josefa Gočára (1880–1945), které se zároveň stalo příležitostí k oslavě jeho architektonické tvorby charakterizované hledáním nových forem, materiálů a výrazových prostředků. ¨

Architektura paměti, 23. 6. – 13. 8. 2023
Gočár Digital, 23. 6. – 10. 9. 2023
Site-specific projekt Markéty Magidové a hudebníka MXTXC, 23. 6. – 10. 9. 2023
Z domácích archivů, 23. 6. – 10. 9. 2023