"V červnu 2021 byla dokončena nosná konstrukce oboumostů a probíhala pokládka izolace či instalace zábradlí. Ke zprovoznění části přeložky I/36, nadjezdu na I/36 u Časů, silnice II/298 na MÚK Rokytno a nadjezdu na silnici III. třídy mezi Borkem a Újezdem u Sezemic došlo 1. 7. 2021. V srpnu má následovat zprovoznění nadjezdu u Chotče a nadjezdu mezi Borkem a Bukovinou nad Labem. Na trase probíhá pokládka konstrukčních a asfaltových vrstev, instalace protihlukových stěn či betonáž mostů D35 u Chotče," informovalo před několika dny ŘSD.

Psali jsme také:

Podívejte se ve videu na stav prací na D35 v červnu 2021:

| Video: Youtube