O společnosti Foxconn
Společnost Foxconn CZ se zabývá převážně výrobou a kompletací počítačů a jejich příslušenství. V České republice působí od roku 2000, přičemž investovala už přes 7,5 miliardy korun a vytvořila pracovní místa pro pět tisíc zaměstnanců. Převážná část, přes čtyři tisíce zaměstnanců, je soustředěna právě v pardubickém areálu.

Společnost Foxconn by mohla během několika příštích let investovat v rámci projektu Smart City v okolí svého pardubického areálu částku přesahující jednu miliardu korun.

Pardubický kraj by rád vytvořil podmínky pro to, aby se investice mohla v nejbližších letech uskutečnit. Proto radní kraje schválili seznam potřebných investic s přímou nebo nepřímou vazbou na rozvoj společnosti Foxconn, o kterých chtějí dále jednat se státem.

Klíčové je letiště a překladiště

„Považuji za nezbytné, abychom investorovi vyšli v maximální možné míře vstříc. O záměru budu informovat v příštím týdnu i prezidenta Miloše Zemana při jeho návštěvě Pardubického kraje," uvedl hejtman Martin Netolický.

Pro investora bude zajímavé nejen napojení na páteřní dálnici a dobudování R35, ale také funkční letiště a možnost zajištění překladiště. „Jednou z nejvýznamnějších oblastí důležitých pro získání investice Foxconnu právě do Pardubic jsou poměrně rozsáhlé úpravy krajských komunikací II. a III. třídy i zásahy do železniční infrastruktury," upřesnil některé body ze seznamu náměstek hejtmana Jaromír Dušek.

„Rekonstrukce dopravního uzlu Pardubice včetně Ostřešanské, dříve Medlešické spojky, která by vedla v bezprostřední blízkosti areálu, výrazným způsobem ovlivní spojení pro zaměstnance firmy, ale také pro její nákladní dopravu. Proto by se tyto stavby měly stát prioritou i pro Správu železniční a dopravní cesty," dodal Dušek.

Firma plánuje výstavbu v horizontu tří let, bez strategické součinnosti státu se ale tyto záměry prosadit nepodaří. „Za precedent osobně považuji zvýšenou investiční činnost státu v souvislosti s rozšířením závodu Škody Auto v Kvasinách," řekl hejtman Netolický.

Zázemí pro mladé elektrotechniky

V projektu Smart City je také předpokládáno vybudování technického centra, ve kterém by měla své zázemí nově najít také pardubická Střední odborná škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola.
V současné době školu navštěvuje 860 žáků, což představuje více než 95 procent její kapacity.

Odborná výuka se odehrává v areálu Do Nového, který neodpovídá standardům dnešní doby a kraj by do něj musel v nejbližších letech masivně investovat. V rámci návrhu by v moderním areálu v blízkosti společnosti mohlo najít své místo až 1200 studentů, pro které by zde bylo připraveno nejen zázemí pro výuku, ale také stravovací prostory či sportoviště.

„Výhodou umístění v blízkosti areálu je také možnost ještě užší spolupráce mezi školou a zaměstnavatelem," sdělil hejtman Netolický.

Miliardová investice by znamenala i zvýšené nároky na zdravotní péči. Proto Pardubický kraj plánuje zřízení centrálních příjmů ve svých zdravotnických zařízeních.

Společnost Foxconn již dnes s těmito zařízeními, konkrétně s nemocnicí v Pardubicích, spolupracuje. Vzhledem k pavilonové struktuře nemocnice jsou pacienti přiváženi záchrannou službou na různá místa, což snižuje účinnost a kvalitu zdravotnické péče.
„Naše finanční možnosti neumožňují výstavbu centrálních příjmů z vlastních zdrojů. V příštím roce uvolníme deset milionů korun na projektovou přípravu, avšak samotná realizace nebude možná bez spoluúčasti dalších subjektů," dodal hejtman.

Projekt Smart City předpokládá revitalizaci části areálu bývalé Tesly Pardubice v oblasti Zámeček o rozloze přibližně 14 hektarů.

Na tomto území by se kromě rezidenční části měly nacházet místa pro volnočasové aktivity, relaxační zázemí, ale hlavně technologická pracoviště. Celý areál, jak již jeho název napovídá, by měl obsahovat takzvané „smart" prvky s důrazem na ekologii, energetickou nenáročnost, ale také architektonickou šetrnost k okolí.