„Majitel areálu Lukáš Smetana představil možnosti, při kterých by se mohly potkat zájmy krajské kulturní instituce, města i vlastníka areálu,“ řekla Zuzana Nováková z oddělení komunikace kanceláře hejtmana. Kraj by preferoval spíše odkup hlavní budovy před dlouholetým pronájmem. Rekonstrukci a částečně i odkup prostor by mohl zaplatit z dotací.

„Máme možnost získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Je to příležitost, která se již nemusí opakovat, protože se bavíme o nákladech, které přesahují 100 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Krajští radní mají utvořit pracovní skupinu, která bude o přesunu galerie do mlýnů s vlastníkem dále jednat. „Výsledkem je, že souhlasíme se směrem, který spočívá v přesunu součástí Východočeské galerie do areálů mlýnů za předpokladu, že jednání se stávajícím vlastníkem budou úspěšná,“ řekl hejtman Martin Netolický.

„Přesun sídla galerie do budovy bývalých Automatických mlýnů je mimořádnou příležitostí pro koncepční rozvoj instituce. Galerie se bude podílet na naplnění vize vlastníka areálu, který zde chce vytvořit nové centrum kultury a kreativity,“ vysvětlila ředitelka galerie Hana Řeháková.

Prostor mlýnů splňuje požadavky péče o sbírkové předměty a umožní realizace velkých mezinárodních výstavních projektů. „Budoucí výstavní sály mají příjemnou proporci a dostatečnou výšku, aby zde mohla být prezentována i rozměrná díla, která bylo dosud složité vystavit,“ řekla Řeháková.

Po rekonstrukci budovy pro galerijní účely by měly být zachovány některé autentické prvky, které připomenou industriální minulost. „Do tohoto kontextu by měly být zapojeny současné moderní architektonické detaily,“ dodala Řeháková. Vedení galerie předpokládá, že přesun napomůže zvýšení návštěvnosti.  (las)