Rozhodnutí přišlo v pravý čas, shodou okolností totiž vyhlásilo nákupní program i Ministerstvo kultury. „Peníze od Pardubického kraje nám umožnily se do programu ministerstva přihlásit, protože podmínkou je 30procentní finanční účast. Doufám, že s našimi návrhy uspějeme,“ uvedla ředitelka Východočeské galerie (VČG) Hana Řeháková.

Galerie usiluje o doplnění sbírky obrazů, kreseb, grafik, plastik i fotografií o díla současných umělců. Kvalitní starší díla autorů z druhé poloviny 20. století mívají ceny už mimo možnosti galerie. S nákupem pomáhá poradní sbor složený ze znalců výtvarného umění, ředitelů galerií a historiků umění.

Pracovníci VČG jim tento týden představili především umělecká díla druhé poloviny dvacátého století, která zapadají do sbírkového fondu a mohla by být odkoupena. Experti budou o dílech hlasovat a vysloví svá doporučení.

„Rádi bychom mimo jiné doplnili naše fondy o některá díla z nedávné výstavy Vojmíra Vokolka. Tento autor a náš katalog z výstavy byl pro mnohé členy poradního sboru velkým překvapením,“ prozradila Hana Řeháková. 

Malíř, sochař, grafik, ilustrátor a básník Vojmír Vokolek (1910 – 2001) je jedním ze tří talentovaných synů pardubického tiskaře Václava Vokolka. Podle některých znalců je jeho dílo nedoceněné a jeho čas teprve přijde. Po roce 1950, kdy se Vokolkova tiskárna, pro kterou Vojmír ilustroval, dostala pod národní správu, začal malovat fresky ve venkovských kostelech a později tvořil objekty ze dřeva, plechu a kamene. 

Jeho dílo se tehdy často setkávalo s nepochopením veřejnosti. V Rozhovicích, kde pracoval v letech 1967 až 1979 v místním kostele, řada místních prosazovala, aby fresky znázorňující různé postavy byly zamalovány. Usilovali o to ještě v devadesátých letech, ale malby na stěnách nakonec zůstaly. 

„Dnes se zde čas od času objeví turisté, kteří si chtějí fresky prohlédnout, rád je provedu,“ uvedl starosta Rozhovic Milan Stejskal. Fresky by však potřebovaly opravu, do kostela v minulosti zatékalo a vlhkost malby poškodila. „Vojmír Vokolek v kostele vytvořil více děl, také křížovou cestu z hliníku a ozdobil zdejší varhany, ale nic z toho se nedochovalo,“ dodal starosta Stejskal. 

Další Vokolkovy fresky jsou v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči. „Byl zde jeden znalec a tvrdil, že na fresky Vojmíra Vokolka se do Dřítce jednou ještě budou jezdit dívat autobusy lidí,“ řekl starosta Jozef Petrenec.