Když Východočeská galerie vybrala přes 30 významných výtvarných děl zakoupených do sbírek od konce 50. let do 90. let minulého století, zjistila, že jejich současná celková hodnota je přibližně 90krát vyšší než nákupní cena.

V budování sbírky se však několik let nepokračovalo, galerii chyběly peníze, nakupovat mohla jen v případě, že ušetřila na provozních nákladech.

V minulém roce však Pardubický kraj poskytl Východočeské galerii na nové nákupy jeden milion korun. Díky tomu se mohla přihlásit do dotačního řízení na ministerstvu kultury a získala dalších 1,46 milionu. V průběhu jednoho roku tak galerie zakoupila nebo získala darem 81 výtvarných děl v celkové hodnotě 2,7 milionu korun. „Nakoupili jsme umělecká díla českých výtvarníků, kteří ve sbírkách byli zastoupeni dosud nedostatečně nebo vůbec,“ uvedla ředitelka VČG Hana Řeháková. Galerie se zaměřuje na české umění 19., 20. a 21. století.

Na nákupy je potřeba mít odborníky, kteří mají rozhled, ale také intuici, díky níž poznají, která tvorba bude zajímavá i pro další generace. „Takovými přírůstky v majetku galerie jsou například objekty a obrazy Karla Malicha nebo Zdeňka Sýkory,“ dodal náměstek hejtmana Roman Línek.