Náklady spojené výstavbou center Sféry a Galerie města Pardubic vyšly město přibližně na 300 milionů korun. Zhruba 170 milionů korun z této částky pokryla dotace EU, již radnice získala v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Pardubicím se podařilo získat dotaci ke stavebním pracím, ale i ke špičkovému vybavení Sféry.

Nahlédněte do Automatických mlýnů před rekonstrukcí:

Areál Automatických mlýnů se mění před očima. Lešení přibývá a zase mizí, kolem se točí jeřáby a pobíhají dělníci. V hlavní budově vzniká krajská galerie.
FOTOGALERIE: Automatické mlýny, jak je už nikdy neuvidíte. Nakoukněte dovnitř

„Ve čtyřech učebnách, čtyřech dílnách, Sférickém hřišti a sálu s vědou na kouli, která je i s prstencem jediná v Evropě, najdeme technologie a výukové vybavení za 89 milionů korun, na které byla získána dotace ve výši 68,4 milionů korun. V minulém týdnu jsme ukončili zkušební provoz. Nyní máme zkolaudováno a instituce mají architektonicky unikátní a kvalitní prostory. Obě instituce zvládly zkušební provoz velmi dobře. Ve Sféře se podařilo postavit nový skvělý tým odborníků a lidí z praxe a podařilo se otestovat výukové programy. Během podzimu jsme spustili rezervační systém pro školy a také pro veřejnost, který doporučuji využívat i na víkendové programy, o které je velký zájem. Jezdí sem cíleně lidé z celé republiky,“ shrnul první měsíce institucí v nových prostorách náměstek primátora pro rozpočet a školství Jakub Rychtecký, zodpovědný za projekty Sféra –⁠ Centrální polytechnické dílny a GAMPA, jež přispěl s nápadem přesunutí Galerie města Pardubic do nové městské budovy. Lidé tak mohou v objektu sila nově také nalézt i novou pobočku turistického informačního centra.

Sféra také odstartovala špičkové vzdělávací a popularizačně naučné přednášky či workshopy zaměřené speciálně pro seniory. Ti mohou navštěvovat Grafickou dílnu, Akademii 3. věku v přírodopisu nebo například Digitální dozrávání, což jim umožní propojení stradičními řemesly, technikou ale i vědou.

Michal Branda z Pardubic,18letý student Gymnázia Dašická, se rozhodl, že bude pomáhat ostatním studentům a začne je ve volném čase doučovat. Ve škole má výborných prospěch, a tak své znalosti předává dál.
My umíme učivo vysvětlit „po našem“, říká student, který vymyslel Doučebnici

„Provoz ve Vzdělávacím centru Sféra se po kolaudaci budovy zásadně nezměnil. Pokračujeme v technických revizích, naučili jsme se budovu lépe vnímat a podle toho aktuálně ladit i samotné vzdělávací programy. Pro všechny cílové skupiny se snažíme příchod do Sféry co možná nejvíce zjednodušit. Za poslední kvartál loňského roku nás navštívilo zhruba 10 tisíc lidí. Sféra funguje 7 dní v týdnu, kdy s příchodem návštěvníků v přízemí pomáhá recepce. S dalšími subjekty v areálu Automatických mlýnů průběžně hledáme ideové, produktové, marketingové i čistě provozní synergie. Od února 2024 spouštíme 28 inspirativních kroužků a kurzů pro děti i dospělé. Veškeré informace i možnost rezervace na konkrétní kurzy zájemci přehledně najdou na webových stránkách Sféry,“ potvrdil fungování Sféry její ředitel David Koppitz.

Maraton plný novosti

Automatické mlýny naskytly také Galerii města Pardubic přestěhování do moderních prostor, které nabízí vzdělávací programy, tvorbu hostujících umělců a umělkyň a stávají se tak multifunkčním zařízením pro dočasné expozice. Přesun umožnil získání větších sálů a především vhodnějšího a kvalitnějšího prostoru či zázemí.

Zdroj: Michal Žampach

„První měsíce v nové GAMPĚ byl jeden velký maraton plný novosti. Ač byl zvýšený zájem veřejnosti věcí očekávanou, tak velkou návštěvnost jsme v galerii skutečně nečekali. Samozřejmě z ní máme ale upřímnou radost. Stále ještě musíme ladit mnoho provozních a produkčně-organizačních záležitostí, ale se skvělým a přátelským týmem GAMPY i kolegy ze Sféry a z dalších institucí jde vše s úsměvem a v porozumění,“ uvedla programová ředitelka GAMPY Šárka Zahálková.

Krajský úřad Pardubického kraje zahájil zjišťovací řízení k oznámení koncepce (tzv. SEA) komplexního projektu ,,Splavnění Labe do Pardubic“, jejímž předkladatelem je Ředitelství vodních cest ČR
Jedna loď jako 42 kamionů. Ve hře jsou tři varianty splavnění Labe do Pardubic

Galerie si zvolila aktivity, které mají za cíl pomocí současného umění předat aktuální otázky dneška jak vlastními výstavami, tak vzdělávacími programy nejen pro širokou veřejnost ale i pro školáky. Program zahrnuje komentované prohlídky, diskuze, přednášky, projekce, autorské workshopy, happeningy či performance s tvůrci, kteří zde vystavují, nebo byli přizváni.

Město Pardubice vlastní v Automatických mlýnech obě centra GAMPU i Sféru. Obě se nachází v nově zrekonstruovaném objektu po bývalém skladu balené mouky. Spodní část slouží Gampě, jež nabízí prostory k prezentaci uměleckých děl či k pořádání kulturních akcí. Nad GAMPOU se nachází domov polytechnické dílny Sféra, která je místem, kde nabízí
netradiční formy vzdělání a jež umožňuje propojení moderní technologie, vědy a tradiční regionální řemesla.