Jde zejména o nábytek či velké elektrospotřebiče jako pračka a další velké kusy odpadu, které nejsou určeny k uložení v popelnicích, ale do velkých kontejnerů, případně sběrných dvorů. „Úklid tohoto nepořádku nás stojí peníze navíc, které by mohly být použity jinde. Musím tam poslat údržbu, ta nemůže dělat něco jiného a ještě to musíme zaplatit," poznamenává slatiňanský starosta Ivan Jeník.

U kontejnerů na sklo se objevila například keramická záchodová mísa, vedle sběrného místa na oblečení seděl veliký plyšový mevěd. "Nejkurióznější na celé věci byl ale fakt, že někteří lidé nechali odpad vedle kontejnerů, které stojí tři sta metrů od sběrného dvora, nebo před jeho vraty složili staré pneumatiky a odjeli," nechápavě kroutí hlavou starosta.

Se stejným nešvarem bojují také ve Chvaleticích. Tam kvůli absenci sběrného dvora jsou podmínky vstřícné. Pravidelný svoz „velkého odpadu" tu obec zdarma zajišťuje jednou za dva týdny. Jenže – z určených míst. Běžnou praxí ale je, že se kusy nábytku objevují prostě u popelnic s tím, že „to někdo odveze". Posádka sběrného vozu tak poté musí objet celé město. Snížit rozpočtovou zátěž města tak pomáhají i místní strážníci, kteří autory těchto skládek dohledávají.

„Tento nešvar se v našem městě v minulých letech z různých důvodů začal rozrůstat. V druhé polovině minulého roku se tomu tedy strážníci začali věnovat se zvýšenou intenzitou a mnoho přestupků bylo dořešeno. Situace se sice zlepšuje, ale i přesto jsme od začátku tohoto roku i v tak malém městě řešili už jedenáct případů," vrchní strážník chvaletické městské policie Aneta Hámorská.

„Pokud ale nepotřebné věci bez dalšího vyřízení odvozu budou jen tak odloženy na veřejném prostranství, je tím spáchán přestupek. Za ten mohou strážníci uložit v blokovém řízení pokutu do pěti tisíc korun a správní orgán může uložit až do padesát tisíc korun při opakovaném přestupku dokonce až do pětasedmdesát tisíc korun. I z výše pokut stanovených právními předpisy je zjevné, že nejde o nějaký banální přestupek," dodává Hámorská.

Ve Chvaleticích se řadu zakladatelů skládek podařilo i dopátrat, byť šlo o časově náročné pátrání. Některým byly zpětně doměřeny poplatky za svoz odpadu, v dalších případech byly uloženy také pokuty.