Ředický potok protékající Holicemi lze překonat hned na několika místech. Co pár desítek metrů jsou umístěné mostky, které si jsou všechny velmi podobné. Město je pravidelně kontroluje, najímá si odbornou firmu, aby vyhodnotila jejich stav, a nechává je udržovat a opravovat. Některé už ale dosluhují, což je případ i velmi využívané lávky, která se nachází u Sanatoria Topas.

„Tato lávka je na základě revize již v nevyhovujícím stavu, na hraně své životnosti,“ potvrdil starosta Holic Ondřej Výborný. Mostek využívají chodci a cyklisté jako spojnici mezi centrem města, gymnáziem a sídlištěm Na Mušce.

Starou lávku se zeleným zábradlím město vymění za novou, jejíž přesnou podobu zatím nezná. Vedení radnice totiž vyhlásilo soutěž pro studenty architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kteří měli připravit architektonické a konstrukční řešení. Nakonec se na radnici sešlo 17 různých návrhů. Mezi kritérii bylo, aby se lávka stala jedním z prvků tvořících městskou identitu.

Nový vizuál Holic počítá s Holubem i Malichem.
Nový vizuál Holic počítá s Holubem i Malichem

„Studenti měli reflektovat i genius loci města Holic. Myslím, že 17 představených návrhů je tou správnou odpovědí na to, zda tato cesta byla správným směrem,“ zhodnotil starosta. Studenti také museli hlídat cenu lávky, která by neměla přesáhnout jeden a půl milionu korun.

O tom, který záměr se bude realizovat, nakonec rozhodnou čtyři poroty. Jedna bude složená z nezávislých architektů, druhá z kantorů ČVUT, další bude tvořená zástupci města Holic a čtvrtá holickou veřejností. Občané mohou svého favorita do konce září podpořit v anketě prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas nebo formulářem, který odevzdají na radnici.

„Koncept projektu je inspirován dvěma výpravami jednoho z nejznámějších českých cestovatelů Emila Holuba do Afriky. Výpravy vedou z klidného domova do dynamického a divokého prostředí africké přírody,“ popsal jeden ze studentů Jan Hibš, jak nad lávkou přemýšlel. V jeho nákresu se mostek ke konci rozdvojuje a mezi dvěma cestami se nachází ostrůvek plný zeleně.

Emil Holub byl inspirací také pro Veroniku Koubovou, která v návrhu počítá i s geometrizovanými sochami gepardů, jež stojí na lávce i v potoce. „Uživatelům lávky je umožněn zážitek z pozorování afrických zvířat jdoucích v těsné blízkosti vedle nich, ale je jim zabráněno v přímém kontaktu ocelovou trávou, která zároveň slouží jako zábradlí lávky a také tvoří úkryt pro šelmy jdoucí od vody k městu,“ přiblížila autorka.

Šatna ošetřovatelky - alkoholičky
Namísto ošetřovatelky se muži přes inzerát ozvala alkoholička

Odstranit starou lávku a nahradit ji novou plánuje město v roce 2023. Nedávno stavěli dělníci nový most také o kus vedle v lokalitě Na Mušce, kde byla taktéž stará lávka na hranici životnosti. Nová lávka však nekopíruje její trasu, ale nachází se asi o sto metrů dál. Stará lávka ještě čeká na svou demolici. „K odstranění by mělo dojít ještě v letošním roce. Celou demolici blokuje ČEZ, který má v lávce uloženo své vedení, a čekáme na jeho přeložení,“ informoval Výborný.

Další student chce připomenout několik historických událostí spojených s Holicemi, a tak z lávky udělal časovou osu. „Jelikož lávka vede směrem z historického centra k části s novou zástavbou, i události prezentované na lávce jsou uspořádány v pořadí udaném těmito návaznostmi,“ popsal Radek Jakeš s tím, že chodec mířící z centra si přečte nejdříve nejstarší události a jakmile se blíží k moderní zástavbě, může se seznámit s novodobou historií města.

Další ze studentů svým návrhem odkázal na letce RAF Václava Baumanna, který prožil v Holicích mládí. „Lávka svým tvarem připomíná křídlo letadla, které mírným obloukem překlenuje Ředický potok. Oblouk nás dostane do výšky, stejně jako letadlo do vzduchu,“ připodobnil Pavel Jelínek.