„Celý výtěžek ve výši padesáti čtyř tisíc a sto korun je určen na pomoc pacientům s poruchou srážlivosti krve," konstatovala ředitelka nadace Petra Adámková. Nadační fond AQUAPURA pomáhá těmto pacientům už třetím rokem. „Turnaje se zúčastnilo padesát aktivních golfistů," podotkla Petra Adámková.

Pomoc v nouzi

Fond nepomáhá jen pacientům trpícím poruchou srážlivosti krve, podporuje i děti z dětských domovů a zajišťuje pomoc zařízením, která pečují o handicapované děti. „Plánujeme dovybavit další kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Rádi bychom zavedli do praxe  monitorování účinků nových léků, používaných v léčbě trombózy," doplnil doktor Petr Dulíček.

„Rád bych poděkoval viceprezidentovi Golf & Spa Kunětická Hora Janu Šaravcovi, díky kterému se klání mohlo  konat na místním hřišti. Za celou nadaci děkuji golfistům a sponzorům, kteří podporují naši činnost," uvedl pořadatel akce Pavel Staněk a dodal: „Do budoucna se chystáme rozšířit naše aktivity pořádáním osvětových přednášek na školách. A to proto, že se onemocnění srážlivosti krve týká jak stárnoucích obyvatel, tak i dospívající mládeže. Hlavní myšlenkou turnaje je přijít si zasportovat, ale hlavně pomoci nemocným lidem."

Včerejší turnaj byl však určen také pro začínající golfisty. Pro zájemce o tento sport byl k dispozici například i osobní trenér z golfové akademie, který nováčkům pomáhal se základy tohoto sportu.

Rekonstrukce tříd

V letošním roce nadační fond přispěl 171 tisíci korunami na lékařské přístroje, které jsou určeny na laboratorní vyšetření krve, rekonstrukci školních tříd a učeben či v neposlední řadě rovněž třeba na opravu dětského hřiště a skateparku  v Královéhradeckém kraji.