„Program měl být otevřen dětem, které v době prázdnin zůstávají v Pardubicích. Byly přihlášeny tři projekty. Bohužel, ani u jednoho výběrová komise neshledala to, co jsme očekávali,“ uvedla náměstkyně primátora zodpovědná za oblast školství a mládeže Štěpánka Fraňková. Prvním z projektů měla být mezidruhová přehlídka amatérského divadla na Příhrádku, která obnášela několik představení pro děti. Další projekt nabízelo občanské sdružení Šumák se dvěma akcemi se psy v Tyršových sadech.

Třetím uchazečem byli Zubři s nabídkou čtyř víkendů se šermem na Příhrádku a na zámku. Podporu však nezískal žádný ze subjektů.