Krajští radní schválili zahájení zadávacího řízení na rekonstrukci atletické dráhy v areálu Gymnázia Holice. Celková předpokládaná cena stavby činí necelých devět a půl milionu korun.

„Součástí stavby je rekonstrukce atletické dráhy a skokanského sektoru v areálu školy za necelých devět a půl milionu korun. Oproti původnímu projektovému záměru je navýšena předpokládaná cena stavby, jelikož jsme zjistili absolutně nevhodný podklad pro pokládku nového povrchu dráhy. Rovněž bylo nutné řešit odvodnění atletické plochy," konstatoval hejt-man Martin Netolický.

„Vyhověli jsme také požadavku gymnázia na prodloužení rovinky atletické dráhy o tři metry a posunutí doskočiště pro skok daleký, aby škola disponovala regulérní délkou dráhy pro běh na 100 metrů," doplnil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Gymnázium Holice usiluje o vylepšení sportoviště již několik let. „Nynější dráha je zvlněná a z důvodu bezpečnosti ji nelze používat. Rekonstrukce udělá radost nejen gymnáziu a jeho studentům, ale i holické veřejnosti, které sportoviště dáváme v odpoledních hodinách k dispozici," uvedl zástupce ředitelky Gymnázia Holice Jiří Nechvíle.