Gymnázium bylo losem vybráno z patnácti škol, které se umístily na prvních příčkách v krajských kolech fyzikálních a matematických olympiád.

OD ZÁŘÍ BY MĚLA FUNGOVAT NOVÁ UČEBNA

Peníze budou použity na vybavení nové matematické učebny. „Chtěli bychom vymalovat, pořídit novou interaktivní tabuli, dataprojektor, nový nábytek pro žáky, skříně a matematické pomůcky," uvedl ředitel gymnázia Luděk Burian. Rekonstrukce učebny by měla být hotová do začátku nového školního roku.

STUDENTI ŠKOLY JSOU
V SOUTĚŽÍCH ÚSPĚŠNÍ

Ředitel školy doufá, že nová učebna by mohla nad᠆chnout další studenty a mo-tivovat je k tomu, aby se věnovali technickým oborům. Potvrdil také, že úroveň matematiky a fyziky na gymnáziu je vysoká. „Svědčí o tom úspěchy našich žáků a studentů v olympiádách 
z této oblasti. Dobře se umisťují v krajských kolech i v těch celorepublikových," dodal ředitel gymnázia.

Například letošní maturant Jiří Etrych se jako jeden z pěti Čechů zúčastní Mezinárodní fyzikální olympiády ve Švýcarsku.