Zastupitelé projednávali pouze informativní zprávu o dostavbě multifunkční arény, kterou jim předložil zastupitel a současně předseda Městského rozvojového fondu Pardubice (MRFP) Milan Tichý. S dostavbou haly totiž již zastupitelé souhlasili v loňském roce za podmínky, že ji nebude město hradit ani ručit za případný úvěr. Další podmínkou bylo předložení finančního zajištění rekonstrukce, kterou měla splnit včerejší předložená zpráva. Přesto – soudě podle bouřlivé debaty – se nyní zastupitelé rozdělili na dva názorové tábory. Ze skupiny proti přestavbě padaly argumenty poukazující na současné odhady nákladů rekonstrukce. Zatímco vloni se při projednávání přístavby mluvilo o částce v rozsahu 60 až 80 milionů korun, nyní je nabídková cena vítězné firmy Geosan Group na více než 130 milionech korun. Podle Milana Tichého se však s firmou jedná dál a je pravděpodobné, že se podaří cenu zakázky ještě snížit na 120 milionů korun.

Úvěr na rekonstrukci by si podle vloni zastupiteli požehnaného modelu financování měl vzít vlastník arény, tedy MRFP, jenž chce současně upravit zázemí haly. Hokejový klub dává garance, že bude fondu ročně splácet devět milionů korun za nájem z nově vzniklých prostor. Protože zastupitelé vzali zprávu pouze na vědomí a nehlasovali o žádném dalším usnesení, příprava přestavby pokračuje dál.