Druhou, velmi významnou formou podpory dobrovolných hasičů obcí jsou dotace z„vlastního“ rozpočtu Pardubického kraje. Pro letošní rok byly vkapitole Krizové řízení vyčleněny 4 mil. Kč. Odborná komise složená zprofesionálních hasičů, zástupců občanských sdružení působících na úseku požární ochrany a dvou členů rady krajeposuzovala žádosti jednotlivých obcí, které celkem činily více jak 29 milionů. Letos proto dostalo přednost pořízení nových nebo repasovaných vozidel a jejich technického vybavení, které je pro jednotky nezbytností. Část prostředků je ale určena i na přenosné požární stříkačky a elektrocentrály, vysílačky a osobní ochranné pracovní prostředky – přilby, zásahové obleky a dýchací přístroje.

 

„Krajská samospráva pokračuje vdobrém trendu zminulých let a i vsouladu se svým programovým prohlášením a schválenou „Koncepcí požární ochrany kraje na léta 2005 – 2013“ nadále podporuje obce vmateriálně technickém vybavení jednotek, jež obce musí zřizovat ze zákona. Patříme ktěm krajům, které již od roku 2002 obce takto podporují,“ řekl vicehejtman Roman Línek a pokračoval: „Bez dobrovolných hasičů by hašení velkých požárů, řešení následků povodní, ekologických havárií, ale i dalších mimořádných událostí vPardubickém kraji bylo prakticky nemyslitelné. Podporu zasluhují i pro udržování společenského života vobcích a městech.“

 

Rozdělení dotací musí ještě potvrdit krajské zastupitelstvo dne 21. června 2007.