„Osoba se vyšplhala na mostní oblouk nad trakční vedení na železniční trati. Okolo projíždějící řidič si osoby všiml a zavolal na tísňovou linku 112. Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje ihned na místo vyslalo jednotku hasičů s lezeckou skupinou,“ popsala výchozí situaci mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Protože není úkolem hasičů pouze hasit požáry nebo pomáhat likvidovat následky dopravních nehod, je potřeba cvičit i takovéto situace. Ty jsou specifické tím, že vyžadují úplně jiný kontakt s lidmi, než bývá při práci hasičů běžné. 

Pardubice otevřou k prohlídkám veřejnosti stálý kryt civilní obrany. Poskytne návštěvníkům informace o možných rizicích na území města i o tom, jak je možné se před nimi chránit.
Žádná Potěmkinova vesnice. Pardubice nově otevřely funkční kryt civilní obrany

„V případě zásahu na osobu se sebevražednými úmysly je cílem především navázat klidnou komunikaci s daným člověkem. Tento typ mimořádných událostí je specifický v tom, že jde o kontakt s lidmi, kteří se často nachází v akutní krizi. Proto je důležité, aby hasiči věděli, jak s člověkem v krizi komunikovat a jak mu co nejlépe pomoct. Řešení takových situací je především v gesci Policie České republiky,“ uvedla mluvčí.

„Může se však stát, že na místě budou v důsledku plošného pokrytí jako první hasiči, a právě proto musíme vědět, jak postupovat. Je několik možností, jak hasiče na tento typ zásahů připravujeme. Probíhají odborné přípravy v rámci jednotek,“ upřesňuje Daniel Krejčí, psycholog HZS Pardubického kraje.

Povodí Labe zahájí v týdnu od 16. října práce na údržbě koryta Chrudimky v Pardubicích. Dojde k odstranění části náletového porostu z upraveného koryta vodního toku v lokalitě Pardubicích.
Dřevorubci se chopili Červeňáku. Z koryta Chrudimky musí pryč invazivní dřeviny

V běžných situacích je úkolem hasičů být co nejrychlejší. Zásahy, ve kterých je potřeba využít krizovou komunikaci jsou jedny z mála, kde se hasiči naopak učí zpomalit. „Hasiči se školí v tom, jak navázat s člověkem dobrý kontakt, vytvořit podmínky pro jeho bezpečí a pomoct mu situaci zvládnout jiným způsobem. Je to ten typ zásahu, kde zachránit život může i jedno slovo,“ popisuje Horáková.

„Cílem prověřovacího cvičení bylo prověření činností jednotky profesionálních hasičů, lezecké skupiny stanice Pardubice, konkrétně směny A při simulaci skoku sebevraha z mostního oblouku ve zhruba 15 m na kolejový svršek. Situace byla velmi náročná. Použita byla lezecká technika. Dále bylo cílem prověření ovládání lezecké techniky a záchrany osob, činnosti velitele zásahu i součinnost příslušníků na směně s lezci,“ dodává ke cvičení nprap. Josef Urválek, instruktor lezecké skupiny HZS Pardubického kraje.

Mohlo by vás zajímat: Policisté na nádraží v Třebové cvičně pacifikují tři stovky fotbalových ultras

Zdroj: Iveta Nádvorníková