Jak zapojit moderní technologie do výcviku hasičů přišel ukázat Omar Agustsson, profesionální hasič z islandského Reykjavíku a též zástupci Žilinské Univerzity, Střední průmyslové školy chemické Pardubice a firmy Flaim. Příslušníci HZS Pardubického kraje si tak na vlastní kůži vyzkoušeli systémy virtuální reality VR Flaime a změněné (rozšířené) reality AR Google Hololens. 

„VR Flaime zařízení je již v plném provozu při odborné přípravě v mnoha zemích světa. Jedná se o reálné scénáře, které plně simulují zásah včetně použití vody, pěny, účinků tepla, ale i použití dýchací techniky,“ říká vyučující učitel na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích a zároveň profesionální hasič na stanici Pardubice Petr Dvořák. „Většina zasahujících a do výcviku zapojených hasičů byla příjemně překvapena opravdu reálnou situací a reakcemi systému, který se velmi blížil používání prostředků při mimořádných událostech,“ doplňuje Petr Dvořák.

AR brýle Hololens používají systém hologramů, které jsou při nasazených brýlích promítány do prostorů před osobou. V blízké budoucnosti se toto zařízení stane součástí zásahových přileb a budou poskytovat informace zasahujícím v reálném čase, buď ze své interní paměti či vzdálenou podporou od obsluhy operačních středisek.