Rada projednala první část státní dotace ve výši dvou a půl milionů korun. Jde o výdaje na udržení tzv. akceschopnosti. Druhou velmi významnou formou podpory dobrovolných hasičů jsou dotace z vlastního rozpočtu Pardubického kraje. Pro letošní rok byly vyčleněny čtyři miliony korun. „Odborná komise posuzovala žádosti jednotlivých obcí, které činily více jak 29 milionů korun. Letos dostalo přednost pořízení nových a repasovaných vozidel a jejich technického vybavení. Část prostředků je určena na požární stříkačky, elektrocentrály a osobní ochranné prostředky – přilby. Rozdělení dotací musí ještě potvrdit krajské zastupitelstvo.