V areálu Buňkov ve Břehách u Přelouče se odehrál závod požární všestrannosti.

Poslední závod

Bylo to poslední klání pro mladé hasiče v letošním kalendářním roce. A děti svou účastí nezklamaly.  Sjely se sbory z okolí Pardubic i Přelouče.
Na nástupu se sešlo neuvěřitelných 265 dětí, což je 53 hlídek! Dvaadvacet družstev za kategorii starších, 21 družstev v kategorii mladších a skvělých 10 družstev v kategorii přípravek (děti od 3 do 6 let).
Počasí dávalo najevo, že babí léto již skončilo. Nízká teplota vzduchu a  mlha vyzkoušely vytrvalost odvážných hasičů. Všechny hlídky splnily své úkoly a úspěšně dorazily do cíle.
Ze starší kategorie je splnila nejlépe družstva z Choltic, Horní Rovně a Pardubic.
Z mladší kategorie byly nejrychlejší a nejšikovnější děti ze Slepotic, které přijely z nejvzdálenějšího místa pardubického okresu.
Na druhé a třetí příčce se umístily Opatovice nad Labem a Choltice. Přípravky si trasu prošly s vedoucími, vyzkoušely si jednotlivé disciplíny a za pár let již budou na trať vyrážet samy…

Skvělá organizace

Skvělou organizaci závodů zajistil velitel soutěže Marcel Novák a hlavní rozhodčí Iva Vančurová a Miroslav Jozíf. Poděkování patří rovněž rozhodčím, technické četě, ale i rodičům a vedoucím. Ti všichni věnují svůj volný čas naší budoucí generaci. Je radostné pomyšlení, že v našem kraji máme tolik mladých hasičů.
Hasičský kroužek není jen o znalostech a šikovnosti, ale také o zodpovědnosti či přátelství a úctě ke svým bližním. Vždyť také nejeden prapor ve sborech nese výšivku: „Sobě ke cti, bližnímu ku pomoci."
Ivana Voříšková, Okresní
sdružení hasičů Pardubice