Farmářka Ludmila Havránková v úterý souhlasila s dohodou, již schválila vláda a která by konečně mohla po 16 letech sporů odblokovat pozemky před Hradcem, nutné pro dostavbu tří kilometrů dálnice D11.

Za tři hektary svých polí dostane tři jiné hektary; za dalších 60 hektarů, které má v pronájmu, však 130 hektarů.

„Tento ústupek vlády byl podmíněn skutečností, že náhradní pozemky do pronájmu jsou vzdálenější od jejího hospodářství než nynější, a tudíž spojené s vyššími náklady,“ uvedl právník Havránkové Pavel Černohous.

Je to však stále menší precedent než dohoda, jež byla na spadnutí vloni a kterou Fischerova vláda nakonec odmítla: Za deset hektarů tehdy potřebných pozemků 250 jiných, ačkoliv v součtu v nižší hodnotě.

Havránková podle vládního zmocněnce pro stavbu D11 Ivo Tomana bude za pronajatá pole od Státního pozemkového fondu platit běžný nájem, jaký fond účtuje i jiným zemědělcům. Pole by Havránková měla mít v pronájmu asi na 15 let.

Není však vyhráno. Obě strany nemluví o dohodě, ale zatím opatrně jen o jejích „principech“. A pokud se kvůli jakémukoliv zádrhelu nepodaří hotové smlouvy předložit vládě do 23. dubna, jak si kabinet vyžádal, bude Havránková vyvlastněna.

V takovém případě by ale kvůli soudním průtahům nebyla dálnice hotová do poloviny roku 2012, nýbrž asi mnohem později.