Tentokrát zavítal do obcí Starý Mateřov, Dubany, Třebosice, Staré Jesenčany a  Mikulovice.
Ve Starém Mateřově se obec hejtmanovi pochlubila, že hospodaří bez dluhu. Přitom její podporu mají dobrovolní hasiči i fotbalisté. Využívají malebný sportovní areál, před dokončením je víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Starosta obce, kde žije 550 obyvatel,  Pavel Sehnoutek poděkoval Pardubickému kraji za stotisícovou dotaci na stavbu sportoviště.   „Je vidět, že obec vzkvétá," pochválil hejtman Martínek vzhled malebného místa v příjemném koutu kraje.
„O starostlivém hospodáři vypovídají  opravené chodníky, nové osvětlení i sportovní areál," dodal hejtman.
Také zájem o stavební parcely podle něj svědčí o atraktivitě vesnice.

Další obcí, kde  hospodaří bez dluhů, jsou Dubany. Přesto tu vystavěli vodovod,  kanalizaci a do obce dovedli plyn. Starosta Josef Škrha dokáže totiž sehnat mimo jiné značné množství peněz z dotačních titulů. Nyní očekává, co jim přinese nové rozpočtové určení daní. „Měli byste dostat finanční prostředky navíc, ale obávám se, že přijdete o všechny dotace na investice," nastínil možný scénář v budoucnu  hejtman.

Velkou bolestí, která starostu tíží, je krajská silnice, jejíž povrch nese pozůstatky po stavbě kanalizace. Hejtman přislíbil, že  opravu projedná, ale… „Na opravu rozbitých komunikací nemáme v krajském rozpočtu dost financí," podotkl Radko Martínek.
Překvapení čekalo na hejtmana v Třebosicích, kde se nachází jedna ze dvou lesních mateřských školek v Pardubickém kraji. Zde děti bydlí pod jednou střechou se seniory. V uzavřené třídě však pouze obědvají a oddychují.

„Na Paloučku a v terénu okolo Třebosic tráví minimálně tři hodiny – záleží, zda spí po obědě přímo na Paloučku nebo se vrací na oběd a spaní do Třebosic," upřesnila Kateřina Prouzová režim lesní školky, kterou provozuje společně s Evou Kubelkovou.
Zakladatelky občanského sdružení  postavily předškolní vzdělávání na tom být s dětmi venku za každého počasí.
Po prohlídce Paloučku si hejtman prohlédl bývalou školu v Třebosicích, kde oblastní charita provozuje ambulantní odlehčovací zařízení pro seniory a budovu fary, kde  pečuje o nemocné.

To Staré Jesenčany řeší problém prodeje soukromých pozemků developerské firmě. Obec, která s ní neuzavřela žádnou smlouvu o vzájemném vztahu, totiž nemá možnost zasáhnout do výstavby. To činí problémy stávajícím obyvatelům těchto lokalit.
Snahou starosty je mimo jiné sehnat peníze na opravu místních komunikací, o jejichž žalostném stavu se mohl Radko Martínek přesvědčit.

Bude cyklostezka?

V Mikulovicích debatoval hejtman se starostou Josefem Nentvichem například o nedokončené cyklostezce na trase Chrudim – Pardubice.
„Dokumentaci, na které jsme se finančně podíleli, jsme předali městu Pardubice," uvedl starosta, který hejtmanovi také představil plány na prázdninovou rekonstrukci  školy.  (iko)