Před časem jste avizoval, že už o křeslo hejtmana usilovat nebudete. Co vás přivedlo k přehodnocení vašeho rozhodnutí?
Důležitým aspektem byla velká podpora od starostů měst a obcí, zástupců hasičů a dalších sportovních či kulturních spolků a organizací. Z těchto setkávání vznikl projekt 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj, kterému jsem od počátku nesmírně věřil, protože se nejedná o projekt „na jedno použití.“

Chceme i nadále vytvářet společnou identitu a sdružovat lidi z našeho kraje, kteří mají společné cíle a myšlenky. Obrovskou motivací však pro mne byla také velmi reálná hrozba drancování krajského rozpočtu realizací nejrůznějších předvolebních slibů, které byly zcela mimo ekonomickou realitu, a to i v době prosperity, natož krize. Ostatně to byl také hlavní důvod, proč jsem se definitivně rozhodl znovu kandidovat. Někdo už musel říci dost, protože nic nikdy není zadarmo.

V tajné volbě jste dostal 27 hlasů, z opozice vás žádný zastupitel nepodpořil. Vnímáte svůj mandát jako dostatečně silný?
Vnímám velmi silný mandát od občanů Pardubického kraje prostřednictvím jejich preferenčních hlasů. To je pro mne osobě jasný signál a vysvědčení za práci v předchozích dvou obdobích. Volba hejtmana je tajná. První hlasování je vždy symbolické, proto jsem jej bral hlavně jako zkoušku jednoty koalice. Ta se ukázala pevná.Je to hlavní deviza našeho týmu složeného z osobností, kterým věřím, a to bez ohledu na politickou příslušnost. Na druhou stranu vnímám také, že opozice respektovala nominaci koalice a nepostavila žádného svého kandidáta.

Jak vidíte spolupráci mezi koalicí a opozicí v následujících čtyřech letech. Lídr ANO Martin Kolovratník se do vás po volbách zostra pustil a možnou spolupráci s 3PK vyloučil. Očekáváte ze strany opozice „okopávání kotníků“ po celé období?
Je jednoznačně potřeba uklidnit povolební vášně a učinit kroky k tomu, abychom fungovali jako koalice a opozice, ale především jako lidé. To je ostatně v politice strašně důležité a tím více v krajské a místní samosprávě. Zastupitelé za hnutí ANO složili svůj slib a věřím, že budou po celou dobu výkonu mandátu postupovat v zájmu našeho regionu a nikoliv v zájmu jednotlivců, kteří jsou také ve stranických funkcích.

Pokud budou postupovat v zájmu kraje a jeho občanů, budou spolupráce a debata jednoznačně možné. V takto těžké době není možné vše torpédovat a bourat jen z principu, že s návrhem přichází jedna či druhá strana. K výrokům pana poslance se již nebudu vyjadřovat. Je to z mé strany snaha udělat tlustou čáru a podat ruku ke spolupráci na klíčových projektech.

Opozice kritizovala kumulaci funkcí náměstka Michala Kortyše a radních Michaely Matouškové, Miroslava Krčila a Josefa Kozla. Nemyslíte, že to může být problém?
Za Michalem Kortyšem i za ostatními radními plně stojím a vážím si jich. Michal Kortyš se kraji věnoval vždy naplno, a to v jakékoliv pozici, kterou zastával. Jsem přesvědčený, že při spolupráci všech členů krajské rady můžeme být v příštích čtyřech letech velice úspěšní. Osobně si Michala Kortyše velice vážím a je vidět, že lidé nejen v jeho domovské Litomyšli, ale v celém okrese ho zásadním způsobem podpořili, i když věděli, že je zároveň senátorem. Ostatně i jako senátor za Svitavsko je regionálním politikem a pomáhá nám regionální problematiku přenášet do centra a hlavně ji řešit.

Je to velký kontrast proti poslancům zvolených za Pardubický kraj, kteří za celé volební období od roku 2017 neprojevili o svůj volební obvod zájem. V případě tří dalších kolegů je pro mne nesmírně důležité, že pro výkon funkce jsou uvolnění na krajské úrovni a ve svých obcích řeší systém fungování tak, aby se mohli maximálně věnovat práci pro kraj. Jsem přesvědčený, že všichni budou přínosem, což platí i o dalších členech krajské rady.

Opozice požadovala i zveřejňování pracovních diářů radních. Přispělo by to k transparentnosti?'
Pro mě osobně jsou nejdůležitější výsledky práce. Podle toho budou hodnoceni především veřejností. Ostatní je pouze politika. Mohu ubezpečit, že můj pracovní program je již osm let zaplněn nejen od pondělí do pátku, ale také o víkendech a svátcích. Nestěžuji si, protože jsem tuto práci chtěl dělat a baví mne. Na druhé straně je to také o důvěře a sebekázni. Osobně kolegům z rady věřím, jelikož jsou to schopní a pracovití lidé. Pokud mají opoziční zastupitelé zájem zveřejňovat své diáře a konkrétně sdělovat, co udělali pro náš kraj, v tom jim nikdo z nás nebude bránit.

Podařilo se vám naplnit programové prohlášení rady za uplynulé období? Co pro vás osobně bylo nejdůležitější?
Jsem nesmírně rád, že se nám podařilo stabilizovat krajské zdravotnictví, které v minulosti nesmírně zatěžovalo krajskou pokladnu. Nejprve jsme sloučili pět dříve ztrátových nemocnic do jedné společnosti a nyní můžeme již několik let investovat nejvíce prostředků v historii, a to jednak do vybavení jednotlivých oddělení, ale především do modernizace nemocničních pavilonů. Největší prostředky šly také do silniční infrastruktury, kterou nám stát předal v bídném stavu a až v posledních několika letech nám začal přispívat.

Převzali jsme na sebe složitou a nevděčnou úlohu výstavby přivaděčů k dálnic D35. Dnes jsme ve fázi, kdy je opravená první komunikace, která však vede ve stávající trase. Další budou následovat. Je pravdou, že některé priority jdou pomaleji, než jsme předpokládali, ale často se jedná o objektivní fakt, který jako krajská samospráva můžeme jen velmi obtížně ovlivnit.

Co jste si vy osobně vytkl jako nejdůležitější cíl pro následující čtyři roky, který prostě musíte splnit?
Jednoznačně je to i vzhledem k situaci letošního roku oblast zdravotnictví. V předchozím období jsme rozběhli stavbu centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici, která i přes dílčí komplikace se spodními vodami pokračuje. Běží výběrové řízení na největší investici v historii kraje, kterou je nový centrální příjem v Pardubické nemocnici za přibližně 1,7 miliardy korun.

K nim je nutné přičíst ještě přibližně 500 milionů na technologie. Stavíme novou nemocnici následné péče v Moravské Třebové, a pokud budeme úspěšní v rámci programu REACT-EU, tak bychom velmi výrazným způsobem mohli uspíšit celkovou modernizaci Svitavské nemocnice za přibližně 650 milionů korun, která si to nesporně zaslouží.

Budete při sestavování priorit na příští čtyři roky zohledňovat názory opozice?
Jednoznačně jsme otevřeni návrhům opozice, které však musí být ve finančních možnostech kraje. A to považuji za ohromný problém. Výpadky daňových příjmů po jarní vlně pandemie v součtu s předpokládanými výpadky stávající vlny v kombinaci s politikou státu mohou dosáhnout v případě našeho kraje miliardy korun jen v roce 2020. To je realita, kterou musí opozice vnímat, a proto stejně jako v předchozích letech budou zástupci opozičních stran součástí jednání o krajském rozpočtu, aby viděli, že realita není a nebude veselá.

Opakovaně jste deklaroval, že práce pro kraj je pro vás na prvním místě. Přesto, nezvažujete, že byste za ČSSD kandidoval v parlamentních volbách?
Zopakuji to, co jsem říkal již mnohokrát. Jsem regionální politik a regionálním politikem chci i zůstat. Krátkou epizodu fungování jako místopředseda ČSSD mám za sebou a rozhodně nechci kandidovat do žádné vrcholné stranické funkce a rozhodně se nechystám utíkat do Prahy do Poslanecké sněmovny. Je to z mého pohledu žvanírna, kam svým naturelem nepatřím.

Projevy některých představitelů státu by mi mohly přinášet pravidelnou nevolnost. A nejvíce od těch, co kdysi říkali, že nežvaní, ale makají. Přesto je to úplně naopak. Uvažoval bych o kandidatuře jen tehdy, pokud by byla alespoň jiskřička naděje, že se situace změní. Za dnešní konstelace ubezpečuji, že v tom nevidím smysl a moje místo je jednoznačně v práci pro kraj, kde žiji, a který mám rád.