Jaká je koncepce rozpočtu kraje ve srovnání s předcházejícími lety, kdy ekonomiku oslabovala hospodářská krize?
Daňové příjmy kraje se v posledních dvou letech mírně zvyšovaly, nicméně doposud nedosáhly výšky příjmů před hospodářskou krizí. Dlouhodobě nás to vede k tomu, že rozpočty kraje jsou velmi opatrné. Příjmy plánujeme pod odhady Ministerstva financí ČR, což se zatím vždy ukázalo být správné. A každý rok snižujeme běžné výdaje kraje, při čemž se snažíme zachovat investiční výdaje. V období po krizi přišel krajský rozpočet na příjmech o cca miliardu korun, což má samozřejmě negativní dopady na výdajové možnosti, na druhé straně díky velmi střízlivé finanční politice jsme se zatím ani jeden rok nedostali do vážnějších finančních problémů.

Jaká bude strategie kraje při šetření finančních prostředků?
Šetření začíná formováním rozpočtu, kdy pečlivě zvažujeme každou položku v každé kapitole a cíleně snižujeme provozní výdaje. V případě potřeby uplatňujeme ještě rozpočtové škrty v průběhu roku tak, aby nebyla ohrožena činnost krajského úřadu a na druhé straně měl krajský úřad vždy potřebné rezervy pro neočekávané výdaje. Vedle toho systematicky používáme elektronických aukcí a výrazným přínosem je zcela striktní uplatňování výběrových řízení, kdy na rozdíl od minulých let jsou řízení veřejná a transparentní, jediným rozhodujícím ukazatelem je cena a kvalita. Díky šetření v investičních oblastech, které je minimálně 20procentní, oproti minulým letům můžeme za stejné peníze udělat více práce.

Jaké je aktuální zadlužení Pardubického kraje?
Pardubický kraj patří mezi nejzadluženější kraje v republice, s tímto zjištěním jsme do krajské vlády vstupovali. Celé období naší vlády jsme kraj nezadlužili ani korunou, naopak splácíme dluhy z minulých let. Úvěry uzavřené minulou krajskou vládou striktně využíváme v investiční oblasti, zejména čerpání evropských fondů. Velké potíže nám působí vládní opatření, která často nesmyslně omezují finanční prostředky nutné pro zajištění klíčových oblastí, jako jsou sociální služby, zdravotnictví, dopravní infrastruktura, obslužnost a školství. Nicméně doposud se nám dařilo se i s těmito nástrahami, které mimochodem představují prakticky stejný problém jako důsledky ekonomické krize, vypořádat. Z tohoto pohledu očekáváme, že příští rok bude ze všech roků nejnáročnější, a proto jsme přistoupili k velmi střízlivému rozpočtu. Příjmy necháváme na plánovaných příjmech pro letošní rok, tj. o dvě procenta nižší, než byl rozpočet ministerstva financí na tento rok. Výdaje budeme mít snahu snížit až o deset procent.

(mag, red)