Heřmanův Městec potřebuje nový zdroj pitné vody. Koncentrace atrazinu ve vodě převyšuje hygienický limit. Atrazin je chemikálie, kterou využívají zemědělci v přípravcích pro hubení plevele. Lidé v Heřmanově Městci dostávají už nějaký čas nadlimitní množství této látky i ze svých vodovodních kohoutků.

Škodlivina se do vody dostává z pramenů u Klešic. Státní zdravotnický ústav Praha posoudil obsah této látky ve vodě a uznal, že nejde o koncentraci, která by měla poškozovat lidské zdraví. Ústav proto schválil časově omezené využívání vody. Zdroj je podrobován pravidelným laboratorním rozborům.

Analýzy ale prozatím vypovídají o tom, že chemická sloučenina se v pitné vodě úporně drží. Časem by se její koncentrace mohla dostat pod hygieniky tolerovanou hodnotu, na to se však město ani dodavatel nechtějí spoléhat.

„U Klešic získáváme vodu ze dvou vrtů, voda se pak míchá. Pokud bychom odebírali jen z jediného méně kontaminovaného vrtu, mohlo by to pomoci,“ domnívá se heřmanoměstecký starosta Aleš Jiroutek.

Chemikálii zastaví až nový zdroj

Půjde o investici v řádech desítek milionů korun, která se ale nemůže dlouho odkládat. Toho si je vědomo také vedení Vodárenské společnosti Chrudim, které provozuje většiny vodovodní sítě na Chrudimsku. „Výjimka státního zdravotnického ústavu ohledně vyššího obsahu atrazinu vyprší v dubnu roku 2009, do té doby by měli lidé v Heřmanově Městci pít opět zcela nezávadnou vodu,“ vysvětluje ředitel vodárenské firmy Petr Jirků.

Vzhledem k tomu, že v příštím zimním období se už sotva bude moci stavět, měl by být vodovod dokončený vlastně už v nadcházejícím roce,“ vysvětluje Jirků.

Investorem bude firma Vak, která je faktickým vlastníkem vodovodní sítě, provozované Vodárenskou společností. Pitná voda z Bylan by podle ředitele vodárenské firmy pomohla řešit i závislost Heřmanova Městce na jediném zdroji.

Město velikosti Heřmanova Městce může v budoucnosti kdykoliv záložní zdroj potřebovat. S tím souhlasí i heřmanoměstecký starosta Aleš Jiroutek.

Odborná literatura uvádí oatrazinu, že lidé jsou vystaveni jeho účinkům především pitím vody, ale také dýcháním vzduchu voblastech, kde byl atrazin použit ve velkém množství. Rychle se vstřebává do trávicího traktu (žaludek a střeva), mohou jej rychle absorbovat plíce a také neporušená kůže. Má nervosvalovou jedovatost a při vyšších dávkách zapříčiňuje poruchy motoriky, koordinace, ochrnutí údů a podobně.