Dvě fotografické výstavy pod širým nebem otevře v pátek 26. dubna Východočeské muzeum v Pardubicích. V zámecké Open Air galerii Parkán bude k vidění výstava Jiří Toman: Město, která připomíná 100 let od narození významného českého fotografa, ilustrátora a výtvarníka.

Na „kulatém rohu" na konci třídy Míru u Masarykova náměstí pak můžete zhlédnout výstavu Zmizelé Pardubice: Synagoga, která představí stavbu, jejíž osud byl zpečetěn v roce 1958.

Dobová atmosféra a genius loci

V letošním roce uplynulo sto let od narození Jiřího Tomana. Narodil se v březnu roku 1924 v Pardubicích do rodiny obchodníka Vincence Tomana a jeho ženy Marie. Studoval na pardubické reálce a obchodní akademii. Láska k fotografování se ho držela již od dětství, svoji první soutěž vyhrál v 10 letech. Po roce 1945 se seznámil s Josefem Sudkem, přátelství je pojilo až do Tomanovy smrti v roce 1972 a velice ovlivnilo jeho život.

Velkoformátové fotografie v parkánu zámku představí Jiřího Tomana jako fotografa a odhalí jeho dosud nezveřejněné snímky Pardubic. „Rodné město prošlo v době jeho života dramatickým stavebním vývojem. V jeho tvorbě se objevují městské náměty pulzující životem a energií.

Nevšednost každodenních lidských scén zachycoval z různých pohledů, objektivem fotoaparátu dokázal uchopit své okolí a proměnit ho v dynamickou scénu plnou překvapení a zvratů,“ řekla kurátorka výstavy Veronika Schiebelová. V jeho díle najdete zachycení dobové atmosféry a genius loci pardubických staveb i okolní polabské krajiny. Výstava na zámku potrvá do dubna 2025.

Zmizelé Pardubice: Synagoga

Výstava Zmizelé Pardubice: Synagoga se objeví na „kulatém rohu“, naproti původnímu umístění dnes už neexistující budovy pardubické synagogy. Představí nejen nejstarší snímky budovy od Františka Schmoranze mladšího, ale zároveň sérii fotografií Jiřího Tomana, který zachytil její demolici v roce 1958.

„Výstava, která potrvá do 20. října, zahájí seriál výstav Zmizelé Pardubice, společný projekt Východočeského muzea, města Pardubice a městských obvodů. Série venkovních panelových výstav zavede obyvatele Pardubic do dávno minulých časů, připomene budovy a místa, která už známe pouze z fotografií,“ vysvětlil ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Na obě výstavy je vstup zdarma.