198 mincí, které pocházejí z doby mezi lety 1588 a 1701, muž vykopal na své zahradě a poctivě odevzdal archeologům z Východočeského muzea. Nález se ukázal jako opravdový poklad. Mince obsahují zhruba 483 gramů ryzího stříbra.

Historické předměty, které podle zákona vlastní Pardubický kraj, prošly odborným přezkoumáním a radní kraje nyní projednali odměnu nálezci. Za mince, které patrně patřily habsburským panovníkům, nálezce dostane od kraje téměř šedesát tisíc korun.

„Nejprve jsme vzali na vědomí rozhodnutí Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, který v rámci státní správy přiřkl nálezci podle litery zákona cenu drahého kovu, tedy přibližně šest tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek.

Odměna se v České republice podle památkového zákona vyplácí za náhodný nález. V případě, že je tvořen drahými kovy, činí cenu drahého kovu, v ostatních případech do výše deseti procent kulturně historické hodnoty nálezu. Tato skutečnost někdy vytváří nespokojenost mezi nálezci historických mincí, protože je určitým způsobem diskriminuje.

„Zároveň jsme ale prostřednictvím rozhodnutí krajské samosprávy chtěli vyjádřit poděkování za příkladný přístup k nálezu a dorovnat nálezné do deseti procent jeho kulturně historické hodnoty. Proto bude nálezci poukázána ještě formou daru Pardubického kraje částka 59 800 korun,“ doplnil Línek.

Pardubický kraj neodměnil nálezce darem poprvé.

„Největší dar jsme poskytli nálezci denárového pokladu století z Chýště. Ten byl mimořádný nejen svým stářím, ale i celkovou hodnotou odhadnutou v roce 2015 na 23 milionů korun. Nyní tvoří důležitou část numismatické expozice Východočeského muzea. Nálezce dostal v roce 2016 darem od Pardubického kraje dva miliony korun,“ připomněl hejtman Martin Netolický.

O nálezu:

- stříbrné mince pocházejí z doby mezi lety 1588 a 1701

- objeveny byly u obce Býšť

- k ukrytí nálezu došlo patrně nedlouho po roce 1701

- obsahuje celkem 189 mincí, převažují vládní mince habsburských panovníků

- mince jsou ze slezských (51 ks), uherských (47 ks), rakouských (35 ks) a českých mincoven (21 ks).

- kulturně historická hodnota mincovního depotu byla vyčíslena na 660 150 korun

- mince obsahuji 483 gramů ryzího stříbra za 5908 korun