Kompletní přestavbou prošel v nedávné době dům čp. 30 v ulici Svaté Anežky České, který pochází ze šestnáctého století.
Dům do té doby nebyl rekonstruován více než sto let. Topit se tedy mohlo jen v uhelných kamnech a k dispozici byly suché toalety na chodbách.
„Přestavba začala v roce 2009 podle návrhu architekta Milana Košaře, který úzce spolupracoval s pardubickým památkářem Janem Kadlecem,“ uvedl majitel domu Max Fraenkl.

Dům se nachází na severovýchodním okraji městské památkové rezervace u bývalé Bílé (Mýtské) brány, zbořené v roce 1840. „Po zboření této brány se objekt postupně rozrostl do prostoru parkánu a jeho součástí byl do roku 1921 i stávající dům čp. 29, jak je též patrné z řešení průčelních fasád,“ prohlásil památkář Kadlec.

První uchovaná zmínka o domě je z roku 1506. „Dům ve své hmotě obsahuje v části přízemí a prvního patra pozůstatek pozdně gotického věžového objektu, situovaného původně při vnitřním líci městské hradby, jejíž zdivo je taktéž v severovýchodní části domu obsaženo. Pod stávající podobou domu z přestaveb, které se uskutečnily ve druhé polovině 19. století, se uchovaly renesanční a barokní konstrukce ze starších vývojových etap objektu,“ konstatoval Kadlec.

Trámový strop

„V prvním patře domu se uchoval původně pohledový trámový strop, jehož trámy byly dendrochronologickým rozborem datovány k roku 1520. Později tento prostor sloužil jako taneční sál a z 60. let 19. století se dochovala trojdílná arkáda nesená dvěma dvojicemi přízedních pilastrů a sklenutá na dva pískovcové toskánské sloupy,“ doplnil památkář Jan Kadlec.

Při rekonstrukci byl kladen velký důraz na na uchování hodnotných stavebně–historických prvků.
Mezi nejzajímavější dochované stavební prvky domu patří opuková schodiště, zaklenuté chodby v přízemí a prvním patře domu, vchodové dveře domu, dubové schodiště prvorepubliková dlažba ve druhém patře.

„Samostatnou kapitolou je nález původního pohledového trámového stropu v prvním patře domu, který byl datován k roku 1520. To dokazuje, že ne všechny domy na Starém Městě podlehly požárům v 16 a 17 století,“ dodal Max Fraenkl.
V domě se nyní nacházejí kompletně zrekonstruované byty, které jsou dostupné k pronájmu.

Lenka Štěpánková