Do konce února by mělo být ukončeno výběrové řízení na hlavního architekta města Pardubic. O znovuobnovený post – po mnoha letech – zatím projevili zájem dva lidé. Radnice ale očekává, že další uchazeči se přihlásí až v závěru termínu. Jaké by měl architekt vlastnosti, má ovšem jasno už nyní.

„Máme dva přihlášené, nicméně jak známe výběrová řízení, většinou přihlášky chodí až ke konci termínu,“ říká náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř.

Ten je členem komise, jež má za úkol vybrat vhodného odborníka. Komisi nepředsedá nikdo jiný než známý herec a také popularizátor architektury David Vávra, který přijal nabídku radnice na spolupráci a pomoc v nalezení vhodné osobnosti.

Musí si prosadit své

Jak by tedy měl vypadat ideální architekt města? Na nedávném prvním sezení si komise hlavní věci vyjasnila. „Samozřejmě půjde o člověka odborně zdatného, nicméně měl by být také komunikativní. Měl by mít též určitý nadhled a nejen znalosti,“ popisuje představu vedení Pardubic Alexandr Krejčíř.

„Měl by umět přesvědčit asi hlavně politiky, protože ti budou jeho partnery ve vedení města, ale rovněž v zastupitelstvu, protože právě to schvaluje všechny tyto záměry. Takže by to měl být člověk, který umí přesvědčit o svých vizích. Na druhou stranu já osobně si myslím, že by to měl být člověk, který nám dokáže naše ,nápady’ rozmluvit a uvést na pravou míru a do nějaké shody s jeho vizí. Měl být čestný, pravdomluvný. Pro mne je asi nejdůležitější, že by to měl být člověk, který má charisma, je hodně komunikativní a umí prodat svoje myšlenky,“ přemítal.

Úkolů, které na nového architekta čekají, je podle Krejčíře mnoho. „Samozřejmě je před námi příprava nového územního plánu,“ sdělil náměstek primátora.

Řada kritiků namítá, že již ve městě není nic na práci, protože všechno už je zkaženo. „Není to pravda, myslím si, že záležitosti, které se týkají areálu lihovaru, Prokopky nebo brownfieldů podél železničního koridoru, by měly být řešeny formou nějakých studií. To jsou všechno úkoly, které čekají na hlavního architekta. Bavili jsme se o tom, že architekt by měl mít výhled do hlubší budoucnosti – to znamená patnácti až dvaceti let. Měl by to umět nastavit tak, aby se dílčími kroky od dlouhodobého cíle neodchyloval,“ podotkl Krejčíř.

Dali si více času

Pokud bude hlavní architekt Pardubic vybrán na konci února, neznamená to jeho okamžitý nástup do funkce.
„Počítá se s tím, že by jeho útvar začal fungovat v květnu. Máme prostor pro to, abychom dobře vybrali a i pro vypsání nového termínu, pokud bychom nebyli schopni vybrat nyní. Proto je tam větší časový prostor,“ uzavřel.