Nyní máte jedinečnou příležitost nominovat na ocenění dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy z celého Pardubického kraje.

Své tipy posílejte prostřednictvím on-line formuláře, který naleznete na webu www.nevladky.cz/nominace-oceneni, a to do 15. října 2019. Komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru pak vybere na ocenění z každé kategorie 10 nejzajímavějších počinů. Vyhlášení proběhne koncem roku.