Zajímavé je, že všechny objevy učinili přeloučští „hledači pokladů" pomocí detektorů kovů. „Převážně kovové předměty, kterých je vystaveno zhruba dvě stě, pochází z pravěku, středověku, novověku a dokonce i z 19. a 20. století. Nejstarší vystavený artefakt je starý asi 5000 let, nejmladší zhruba 70 let," uvedl Matěj Pešta, správce muzejních sbírek. Na panelech se návštěvník seznámí s vývojem osídlení Přeloučska od pravěku do raného středověku.

Kromě textů jsou zde k vidění i fotografie artefaktů, které se v přeloučských muzejních sbírkách nacházejí již delší dobu. „Tato výstava je dokladem prospěšné spolupráce mezi detektoráři a muzejníky," zhodnotil Matěj Pešta. Výstava je otevřena do prosince a přístupná je zdarma.