Munice z druhé světové války tak může strašit město i po desítkách let. V případě nálezu nevybuchlé letecké pumy by totiž musela nastat evakuace obyvatel v okruhu až 1100 metrů od místa nálezu a zastavil by se provoz rafinerie.

„Nyní bude provedeno šest vrtů do hloubky šesti metrů. V prosinci a lednu budou sanační práce pokračovat skrývkou zeminy na celé ploše do hloubky asi dvou metrů. Na výkopové práce budou dohlížet pyrotechnici, jejichž úkolem je minimalizovat případné riziko iniciace munice,“ řekl vedoucí oddělení krizového řízení pardubického magistrátu Jiří Kyncl.

„Při středečním pyrotechnickém průzkumu nebyly zjištěny žádné anomálie. Máme přijata i nacvičena opatření pro případ nálezu munice, včetně evakuačního plánu. Vše koordinujeme se zástupci města, silničáři a pracovníky integrovaného záchranného systému,“ dodal Pavel Kaidl, mluvčí Unipetrolu, který vlastní Paramo.

Přesto, že poslední nález letecké pumy v areálu byl učiněn v roce 1995, nemusel být poslední. Oblast, kde se nyní pátrá, navíc leží na problematickém místě. V jejím přímém sousedství leží sídliště Dukla, městské části Svítkov a Popkovice, ale také páteřní železniční trať z Prahy na Moravu a trať na Chrudim a Hradec Králové, hlavní nádraží, hlavní silniční tahy na Hradec, Přelouč a Chrudim a v případě nejvyššího rozsahu evakuace také vojenské a mezinárodní letiště.

TŘI NÁLETY
Pardubice se za druhé světové války v roce 1944 staly cílem tří náletů spojeneckých bombardérů. První britský nálet zasáhl město v noci z 21. na 22. července a zničil kvůli navigační chybě převážně obytnou čtvrť na východním okraji města. Další nálety už byly za dne a prováděné Američany. Dne 24. srpna nálet mířil přímo na továrnu, nádraží a okolní průmyslovou oblast. Také při třetím náletu 28. prosince spadly letecké bomby na rafinerii a tentokrát ji poškodily natolik, že se v ní až do konce války nevyrábělo.

Nebezpečí ukryté v zemi se začalo znovu řešit až v roce 2013 s plánem na rozšíření silnice vedoucí kolem chemičky. Zejména proto, že o likvidaci nevybuchlých pum za války neexistují záznamy a jejich koncentrace byla vysoká.

Dosud nebyla při stavebních pracích žádná munice nalezena. Hrozbu ale podcenit nelze.