Ne do Humpolce, ale pod Kunětickou horu se o uplynulém víkendu přestěhoval hliník. Svůj podíl na tom mají skauti.

Pardubické skautské středisko POLARIS s pomocí kolegů z Holic, Lázní Bohdaneč a Přelouče přivedlo pod Kunětickou horu skautské oddíly z celé republiky a ti všichni s sebou přivezli hliník. Konala se tu totiž akce ALKO. Nic s pitím – šlo o ekologii v hravém duchu.

„Výroba hliníku je velice náročná a značně zatěžuje životní prostředí. Vyrábí se z bauxitu těženého v povrchových dolech. Při jeho vzniku se používá mnoho nebezpečných chemikálií a dalších látek, potřeba je velké množství energie. Hliník odložený na skládky se téměř nerozkládá. Proto je i sebemenší množství hliníku, které se podaří recyklovat a pak znovu využít, obrovským přínosem," poznamenal za pořadatele akce Petr „Figy" Fiala.

Právě hliníkové koule spolu s dalším odpadem s sebou skauti přivezli. Zatímco s koulemi se hrálo, dalších 109 kilogramů hliníku přijde díky celoroční práci zúčastněných oddílů k recyklaci.

A to není vše. Kromě herního dne pod hradem skauti také uklidili takzvanou „Skautskou rokli" pod „Kuňkou". „A to výměnou s kastelánem za to, že si ji občas půjčíme pro setkání u táboráku," dodal Petr Fiala.