Připravovaný územní plán Pardubic chystá velké změny jak v samotném městě, tak na jeho okrajích. Plochy určené k zastavění se v návrhu rozprostírají na spoustě míst a pochopitelně narážejí na odpor.

Iniciativu města kritizuje stránka hloupyplan.cz, jejíž autor Jakub Kutílek, bývalý dopravní inženýr magistrátu Pardubic a letošní kandidát Pirátské strany v komunálních volbách, pochybuje o některých záměrech města.

Stránky hloupyplan.cz k nahlédnutí zde


Proč hloupý plán?
Měla to být narážka na nyní strašně módní pojem smart city. Město nový územní plán potřebuje, ale na řadě míst mám pochybnosti o jejich smysluplnosti.

Kde je podle vás největší problém?
Největší škoda vzniká právě v pásu mezi sídlišti Cihelna a Dubina. Na mapkách na webu jsem chtěl ukázat, jak velká volná plocha má být v budoucnu zastavěna. Neříkám tím, že se v Pardubicích nemá stavět, ale ta plocha je nepřiměřeně obrovská. Na veřejném projednání plánu to zdůvodnili tak, že to prostě potřebovali někam narvat a na jihu to nešlo. V územních plánech je vidět, že za Dubinou jsou určité plochy pro zástavbu vyčleněny už léta, ale nic se na nich neděje.

V plánu je to velké území, převážně jde o louky a pole. Proč právě tam?
Domnívám se, že je tu ze strany města zájem umožnit výstavbu satelitního bydlení, ale na katastru Pardubic. Vznikla by tím však zástavba, kterou není možné obsloužit ani hromadnou dopravou. Nastal by dopravní problém, takový, jaký každý den ráno a odpoledne zažívá třeba okolí Svítkova.

Potřebuje město takovou plochu?
Rozhodně to neodráží dvě nebo tři demografické prognózy, které město má. Všechny říkají, že když to dobře půjde, počet obyvatel města nebude klesat. Tento záměr ale odráží vizi, kterou si schválilo zastupitelstvo, a to je 120 tisíc obyvatel.

Říkáte, že nejste proti výstavbě. Jaká je tedy alternativa?
Daleko intenzivněji se věnovat brownfieldům, kterých je na území Pardubic víc, než se zdá. Nejen oblast Hůrka. Tam to vidím jako chybu. Pro bydlení to ani není vhodná lokalita. Je to izolované území, odkud se dostanete jen individuální automobilovou dopravou. Tam by se mohly objevit sklady, obchoďák nebo lehký průmysl. Napřít snahu by město mělo k těm územím, co jsou ve městě – bývalá Prokopka, kasárna TGM na Višňovce, aby se co nejdříve zastavělo tam. Léta tu bylo zablokováno dopravní řešení Smilovky, které bránilo rozvoji dopravy a výstavbě.

Dle architektů se města mají do budoucna zahušťovat, ne roztahovat. Unesou to ale Pardubice? Dopravní situace je tu léta tristní.
Bydlení v centru ale tolik dopravy navíc nevygeneruje. Obyvatelé totiž nemají potřebu auta tolik používat – všechno mají za rohem, mají přístup k hromadné dopravě. Naopak všichni asi vidíme, kolik dopravy dovede vygenerovat jedno obchodní centrum na Masarykově náměstí. A další takové se nám teď třeba může rýsovat v lokalitě bývalého autobusového nádraží.