I přes limity dané hlukem však chtějí v některých lokalitách stavět rodinné domky, příkladem může být obec Veselí. Představitelé Pardubic nyní jednali s vojenským hygienikem o možných výjimkách.

S vojenským hygienikem jednal o letišti a jeho plánovaném rozvoji náměstek primátora Alexandr Krejčíř. Důvod? Civilní krajský hygienik se totiž k některým záležitostem vyjadřovat nemůže, protože to spadá do kompetence jeho armádního kolegy. „Řešili jsme některé problémy, které mají přilehlé obce,“ uvedl Alexandr Krejčíř. Na základě změřené hladiny hluku jsou od roku 1998 v platnosti určitá omezení. V okrajových oblastech, kde je hluková zátěž nejmenší, ale je zájem i přes narůstající letový provoz stavět. „Vojenský hygienik se vyjadřuje k tomu, jestli je možné v těchto okrajových lokalitách individuálně a ojediněle povolit výstavbu rodinných domků. Týká se to i obce Veselí, která je až na konci této oblasti. Lidé zde chtějí stavět a říkají, že jim letiště nevadí a že hluk vůbec nepociťují. Naopak jim vadí, že jsou dotčeni ochranným pásmem,“ vysvětlil náměstek primátora, podle kterého se rýsuje řešení v podobě některých výjimek, jako tomu bylo v případě Chotusic u čáslavské letecké základny. „Nepůjde ale rozhodně o žádná satelitní městečka,“ dodává Alexandr Krejčíř.