Někteří obyvatelé Černé za Bory se obávají, že by vedle překladiště Starzone mohly vyrůst další průmyslové haly.
Starosta čtvrtého městského obvodu Petr Heřmanský ale uklidňuje, že plochy vedle stávající haly budou využity k parkování kamionů.
To by mělo snížit dopady na obyvatele Černé za Bory i sousedního Staročernska. Překladiště Starzone je nyní ve zkušebním provozu, protože nesplňuje hlukové limity, provizorní parkoviště kamionů je navíc černou stavbou.

Co bude dál?

Někteří obyvatelé Černé za Bory proto mají obavy, jak se bude situace s průmyslovým areálem dále vyvíjet.
„Zastupitelé Městského obvodu Pardubice IV na svém zasedání rozhodli, že budou žádat o změnu územního plánu na pozemky vedle překladiště. Ze zemědělských pozemků a plochy plnící funkci lesa se tak stane místo, kde bude možné provozovat lehkou výrobu. Obávám se, aby tam třeba nevyrostly další velké haly,“ uvedla Jana Kvačková, která bydlí v domu naproti překladišti.

Podle starosty čtvrtého městského obvodu Petra Heřmanského se ale není třeba obávat výstavby nových hal a ani kácení přilehlých lesů. „Snažíme se odlehčit kamionové dopravě, na kterou si stěžují obyvatelé Černé za Bory i Staročernska. Na pozemcích vedle Starzone by mělo vzniknout parkoviště pro kamiony. Snahou je, aby toto parkoviště bylo co nejdále od obydlené zóny,“ sdělil Petr Heřmanský s tím, že Staročernsko bude od kamionů navíc chráněno lesem.

Nové parkoviště by tak podle něj mohlo pomoci i s dodržováním hlukových limitů, které stavba v současné době překračuje. Problém s hlukem je nutné do konce roku vyřešit, jinak nebude možné překladiště zkolaudovat.
„Změna územního plánu samozřejmě chvíli trvá, takže se kamionů naproti domům nezbavíme hned. Je ale důležité mít připravené řešení do budoucna,“ vysvětlil Petr Heřmanský.

Obyvatelce Černé za Bory Janě Kvačkové přišel ovšem zvláštní i postup, kterým se o změnu územního plánu žádá.
„Ze sedmi pozemků, u nichž je změna požadována, patří čtyři firmě Starzone. O změnu územního plánu by přece měl žádat majitel pozemku. Nechápu, proč to za něj dělá náš městský obvod,“ upozornila Jana Kvačková.

„Nic divného!“

„To je standardní cesta, není na tom nic divného. V žádosti je zahrnut i náš pozemek, takže žádáme o změnu územního plánu pro všechny pozemky najednou. Není to poprvé, co takto postupujeme,“ objasnil postup zastupitelů starosta čtvrtého městského obvodu Petr Heřmanský.

Lukáš Dubský