"Dospěli jsme ke shodě, že město v tomto volebním období svůj podíl prodávat nebude. Mohlo by se stát, že proces, který by nastartovalo současné zastupitelstvo, by dokončovali nově zvolení zastupitelé, kteří by byli postaveni před hotovou věc. Hrozilo by, že by proces výběru nového vlastníka vrcholil v závěru předvolební kampaně a celý proces by mohl získat hořkou příchuť, jež by mohla zájemce odradit,“ uvedl po skončení semináře pro zastupitele města primátor Martin Charvát, který dosud prodej podílu prosazoval.

Záměr prodeje majoritního podílu bude stažen z už schváleného programu dubnového jednání pardubického zastupitelstva.

„Shodli jsme se, že nejdříve musíme klub stabilizovat a v příští sezoně se můžeme k otázce prodeje vrátit. Je to tak správné. Pro prodej by nebyl dostatek hlasů,“ řekl zastupitel za ODS Karel Haas, který záměr prodeje připomínkoval.