Na podporu zneužívaných míchaček totiž občané v neděli v 16.30 hodin hodlají uspořádat na hřišti v parku benefiční utkání a zvou na něj širokou veřejnost.

Pardubický deník navíc zjistil, že krom narušování soužití hlukem se Miloš Holeček dopouští i dalšího protiprávního jednání.
Míchačku totiž nemá na svém pozemku, ale umístil ji na pozemek města, jak prozrazuje pohled do katastrální mapy.

Navíc si část břehu strouhy, přilehlé k jeho pozemku, ohradil plotem a za ním ještě druhým polem ostnatého drátu. Problém je, že pozemky, na které brání lidem vstoupit, jsou v katastrální mapě vedeny jako veřejně přístupná zeleň, která mu nepatří. Svahy strouhy vlastní státní podnik Povodí Labe, rovný břeh nad nimi město Pardubice.

„Mělo by to tak být, o tom už se mi také informace donesla. Naše pracovnice, která to má na starosti, nastoupila ve čtvrtek na dovolenou a zástup přijde až po víkendu. Řešit to proto budeme až v pondělí," uvedl na náš dotaz starosta prvního městského obvodu Jaroslav Menšík.

Ilustrační foto
Stavebnímu zákonu chybí respekt, ukazuje kauza Holečkovy načerno postavené vily
Holečkova míchačka
Problémový Holeček je i problém politiků