V plánu je nahradit stávající křižovatku novou okružní křižovatkou v průměru 35 m za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Křižovatka ve městě spojuje silnici I/35, silnici III/32256 a místní komunikace na ulici Smetanova.

Vizualizace silnice I/36 na jejíž výstavbu probíhá výběrové řízení
Silniční přeložka mezi Časy a Holicemi měla být dávno hotová, říkají starostové

Středový ostrov křižovatky bude osazen zelení. Křižovatka bude také zpevněna pro projíždění vozů s nadměrným nákladem. Silniční příkopy v okolí budou pročištěny, zbaveny náletové zeleně a v případě potřeby bude obnoveno dno z příkopových žlabovek. Součástí výstavby bude i nové veřejné osvětlení.