Ve čtvrtek 11. července se uskuteční slavnostní požehnání základního kamene stavby Centra sociálních služeb v Holicích. Nový objekt, ve kterém bude sídlit odlehčovací služba a mobilní hospic, vyroste na pozemku ve Vysokomýtské ulici u hřbitova.

Projekt Oblastní charity Pardubice vznikl z komunitního plánu Místní akční skupiny (MAS) Holicko, podpořilo jej město Holice, které darovalo pozemek, a také všechny obce sdružené v tomto svazku. „V první etapě v Holicích vzniknou Ambulantní odlehčovací služby, které pečují ve všední den o klienty, jejichž blízcí si potřebují odpočinout, odlehčit od náročné péče či mají jiné povinnosti, například chodí do zaměstnání," uvedla ředitelka pardubické charity Marie Hubálková. Ve druhé etapě vzniknou pobytové odlehčovací služby, ve třetí pak zázemí Domácího hospice Andělů strážných a půjčovny pomůcek.

„Stárnutím populace bude stoupat potřeba dostupnosti sociálních i zdravotních služeb. Vše, co na charitě děláme, směřuje k tomu, aby rodiny mohly zůstávat spolu i za ztížených životních podmínek v přirozeném domácím prostředí, proto rozvíjíme síť služeb, které jim pomáhají," dodala Marie Hubálková.

Slavnostní požehání se uskuteční ve čtvrtek 11. července ve 14 hodin. „Základní kámen požehná otec biskup Josef Kajnek spolu s farářem místní farnosti otcem Radkem Martinkem a otcem Pavlem Rouskem, prezidentem Diecézní katolické charity Hradec Králové," seznámil s průběhem slavnosti Jan Lohynský z pardubické charity. S architektonickým řešením střediska přítomné seznámí jeho autor, architekt Lukáš Pavlík.

Na vybudování nového Centra sociálních služeb v Holicích šla i část výtěžku letošní Tříkrálové sbírky na Pardubicku. Plánované náklady na stavbu jsou přes sto milionů korun.