Plným tempem probíhá již téměř rok stavba silničního obchvatu města Holic.

Dokončení stavby je sice plánováno až na podzim příštího roku, přesto se již nyní připravují komplexní pozemkové úpravy v jeho okolí.
Na svém pondělním zasedání se jimi zabývali i holičtí zastupitelé, kteří postup zpracování těchto úprav schválili.

Komplexní pozemkové úpravy obecně uspořádávají vlastnické vztahy – přemisťují a narovnávají hranice pozemků. V Holicích se týkají jižní části katastrálního území, které je přímo dotčeno stavbou obchvatu. Zahájeny byly již v loňském roce jednáním se všemi vlastníky půdy, kterých se úpravy týkají.

Vzniknou nové cesty

Pozemkové úpravy zahrnují čtyři základní okruhy. V prvé řadě řeší zemědělský dopravní systém. “Všichni vlastníci musí mít přístup na své pozemky. Nově vzniklé zpevněné veřejné cesty budou sloužit výhradně pro zemědělské účely, i když mohou mít i vedlejší úlohu pro průchodnost krajinou nebo poslouží cyklistům. Po vybudování přejdou do majetku města,“ sdělil našemu Deníku Daniel Hakl ze společnosti, která úpravy připravuje. Další okruhy zajišťují ochranu a zúrodnění půdního fondu či vodní režim formou protierozních a protipovodňových opatření. V neposlední řadě je důležité i zajištění ekologické rovnováhy.

Je to běh na dlouhou trať

Výsledkem je pak plán společných zařízení, který musí schválit sbor zástupců vlastníků, městští zastupitelé a příslušné státní orgány. Ty dohlížejí na dodržování předem stanovených limitů.

Veškeré pozemkové úpravy jsou plně financovány pardubickým Pozemkovým úřadem a Ředitelstvím silnic a dálnic. Podle Hakla jsou ale během na dlouhou trať. Brzkou realizaci nedovolují finanční možnosti, ale i samotná jednání s vlastníky. Konec je proto plánován až na rok 2010.