Území města Holic je poseto řadou sakrálních památek bez konkrétního vlastníka. Jeho absence se odráží zejména na stavu těchto objektů. Pouze farní kostel sv. Martina a kaplička Nanebevzetí Panny Marie na Koudelce svého vlastníka mají a tím je římskokatolická církev.
V loňském roce rozpoutala veřejnou diskuzi chátrající kaple sv. Jana Nepomuckého naproti kostelu. Městští zastupitelé tehdy schválili její nabytí do majetku města a svatyni kompletně opravili.

Peníze postupně

Po třinácti měsících se stav sakrálních objektů dostal znovu na pořad dne. Vedení města chce zapsat tyto objekty do majetku města a postupně vyčleňovat finance na nutné rekonstrukce. Zastupitelé tento záměr radních schválili.

„Zápisu předchází vyhotovení geometrického plánu stavby a starostou města podepsané prohlášení, že město je vlastníkem stavby. Dané podmínky jsme splnili a v současné době je město Holice zaspáno v katastru nemovitostí, kromě kaple u kostela, jako vlastník dalších objektů,“ sdělil vedoucí odboru správy majetku a výstavby města Stanislav Zahálka. Nejedná se ovšem o všechny památky tohoto typu. „V Holicích bychom jich mohli vypočítat více, ale protože se některé nacházejí na soukromých pozemcích, nemůže je město zařadit mezi svůj majetek. Jedná se například o sochu svatého Václava na Kamenci, křížek na Koudelce a podobně,“ sdělil Zahálka a předpověděl, že v případě úspěšného jednání s majiteli pozemků pod těmito stavbami a dle finančních možností města, i s využitím dostupných dotací, bude postupem času možné řešit nezbytné opravy a údržbu ostatních památek. Město se právě v posledních dnech stalo vlastníkem pouze pomníku sv. Jana Nepomuckého na Podhrázi, pomníku sv. Josefa a kamenného kříže ve Starých Holicích, sochy Panny Marie a kamenného kříže na náměstí T. G. Masaryka, a kapličky sv. Josefa ve Smetanově ulici.

Kaple Roveňsko

Další sakrální stavbou na soukromém pozemku, v případě které již město podniklo první kroky pro vyřešení vlastnictví a záchranu, je kaplička v městské části Roveňsko. Pozemek pod ní patří zemědělské firmě, která v Holicích hospodařila, ale v současné době je v likvidaci.