Již v létě instalovala na některá exponovaná místa kamerový systém a nyní připravila obecně závaznou vyhlášku o pořádání tanečních zábav a diskoték.

Uvnitř radost až do půlnoci

Návrh vyhlášky limituje pořadatele jmenovaných podniků řadou omezení. Nejzávažnější se týká vymezení doby, kdy lze akce pořádat. Koná-li se v uzavřených prostorách, může trvat do půlnoci, akce venku musí skončit již ve dvaadvacet hodin.

„Nevidíme důvod, proč by některé akce měly začínat v pozdních večerních a končit v ranních hodinách, když lze začít dříve a skončit o půlnoci,“ objasnil záměr radních místostarosta města Ladislav Effenberk. Pořadatel má navíc povinnost akci ohlásit tajemníkovi městského úřadu, který rozhodne o jejím povolení.

„Tento pracovník je napojen na Městskou policii Pardubice, která u nás smluvně působí a může proto podle termínu akcí plánovat její služby,“ dodal Effenberk.

Ohlašovací povinnost se ovšem nevztahuje na akce města. Jestliže pořadateli vymezená doba pro uskutečnění kulturního podniku nestačí, může požádat o výjimku.

Podle Ladislava Effenberka ale nepůjde o výjimky plošné, například na pravidelné víkendové diskotéky, ale pouze na konkrétní akci.

Diskriminace, soudí lidé

Průzkum Pardubického deníku mezi obyvateli Holic ukázal, že vyhlášku považují za diskriminační vůči návštěvníkům i pořadatelům, kteří nejsou spjati s městem a jeho organizacemi.

„Tato vyhláška nic nevyřeší, jen naštve slušné lidi, kteří se chtějí pobavit. Pokud je nějaká akce problematická, ať tedy v ulicích hlídkuje policie a případné výtržníky zajistí,“ dodal dvaadvacetiletý student Petr K.