Porcováním medvíděte nazval holický starosta Pavel Hladík rozdělování veřejné finanční podpory z rozpočtu města, kterému se Zastupitelé města Holic věnovali na svém posledním zasedání.

„Rada města obdržela celkem třicet pět žádostí o finanční podporu a požadovaná částka dosáhla v souhrnu téměř milion dvě stě tisíc korun,“ řekl starosta Hladík.

Takové možnosti však městský rozpočet nenabízí. Pro veřejnou podporu byla totiž vyčleněna částka čtyři sta padesát tisíc korun.

Téměř tři čtvrtiny z těchto peněz zastupitelé nasměrovali na podporu sportovních aktivit, zbývající finance pak podpoří činnost zájmových organizací, školských či kulturních aktivit, nebo práci s dětmi a mládeží.

„Příspěvek pro tři žadatele jsme zařadili do kapitálového rozpočtu města pro letošní rok. Jedná se o Sokol Holice, kterému město finančně pomůže při opravě venkovního opláštění historické budovy sokolovny. Dále jde o peníze pro Radioklub na dokončení výstavby vysílacího zařízení, a konečně o příspěvek římsko〜katolické církvi na opravu fary,“ doplnil při zasedání Pavel Hladík. (Lukáš Peška)