Ztráta zaměstnání může být jistě kritickým okamžikem v životě každého z nás. V takovém případě se lze obrátit na úřady práce se žádostmi o zprostředkování zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti.

Její získání má ale podmínku. Žadatel o podporu musí mít před tím, než přišel o práci, odpracováno souvisle dvanáct měsíců v posledních třech letech před podáním žádosti.

Holice? Jen 3,48 procenta


„A nemusí to být jen u jednoho zaměstnavatele, jak se mnozí žadatelé mylně domnívají. Je-li podmínka splněna, má žadatel první tři měsíce nárok na podporu ve výši padesát procent čistého platu a další tři měsíce pak na pětačtyřicet procent. Jedná-li se o člověka staršího padesáti let, má nárok na podporu po dobu devíti měsíců, nad pětapadesát let pak až po dobu jednoho roku,“ vysvětlila pracovnice Úřadu práce v Holicích Anna Chaloupková a dodala, že ten, kdo podmínku pro získání podpory nesplní, se zaregistrovat může, ale bez nároku na podporu.
Stále však platí, že kdo práci hledá, najde ji. Například statistiky na Holicku vykazovaly míru nezaměstnanosti ke konci loňského roku pouhé 3,48 procenta.

„Nárůst nastává v období prázdnin, kdy se k nám hlásí absolventi škol, a s příchodem zimy. Tehdy přicházejí pracovníci, kteří jsou najímáni na sezonní práce. Absolventi mizí v září či říjnu, ti druzí zase na jaře,“ řekla Chaloupková. Podle jejích slov ale není velký problém pro řadu uchazečů práci obstarat.
Nabídka pracovních míst je široká a pravidelně je nabízejí i firmy a podniky místní.

„Největší problém je ale sehnat zaměstnání pro matky s dětmi. Například některé holické firmy shánějí pracovníky do vícesměnného provozu, což těmto ženám prostě nemůže vyhovovat. Často hraje roli i dopravní dostupnost,“ posteskla si Anna Chaloupková.

Každá mince má ovšem dvě strany. Mnoho firem totiž práci nabízí, ale naráží na katastrofický nedostatek kvalifikované pracovní síly. „Dlouhodobě máme problém s vysokoškoláky do konstrukce, ale třeba i se sháněním servisních techniků,“ řekl našemu Deníku Pavel Welsch, personalista holické strojařské firmy Erwin Junker Grinding Technology a. s., navazující na tradici bývalé Továrny obráběcích strojů Holice.

Důvod spatřuje především ve špatné ekonomické politice státu krátce po revoluci.

Odrazovali je zbytečně


„Rodiče byli odrazováni od toho, aby své děti dali učit na strojařské obory s tím, že strojařina už u nás nemá perspektivu. Ukázalo se ale, že opak je pravdou a dnes prostě jedna generace strojařů chybí. I proto navazujeme spolupráci se středními i základními školami a pořádáme dny otevřených dveří, kde rodiče i jejich děti s naší prací seznamujeme a snažíme se, aby již nyní začali s naší firmou spojovat své budoucí existenční jistoty,“ doplnil personalista Pavel Welsch.

Dodal, že si své budoucí zaměstnance musí firma zkrátka získávat a vychovávat již s předstihem. (Lukáš Peška)