V celém Pardubickém kraji vaří svým strávníkům čtyři sta padesát osm školních jídelen. Na jejich provoz dohlíží Krajská hygienická stanice Pardubického kraje.

„Z naší strany funguje stálý a pravidelný dohled nad všemi stravovacími zařízeními, tedy i školními jídelnami. Naší povinností je jednou ročně tato zařízení navštívit a podrobit přísné kontrole. V zásadě mohu říci, že všechny školní jídelny jsou v pořádku a odpovídají normám evropské legislativy,“ sdělila našemu Deníku Dagmar Švadlenková, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých při Krajské hygienické stanici Pardubického kraje.

Evropským normám se jídelny musely přizpůsobit do konce roku 2003. „Původní české vyhlášky byly ve výčtu provozních, stavebních i dalších záležitostí naprosto konkrétní a s jasnými stanovisky. Oproti tomu je evropská legislativa obecnější a veškerou zodpovědnost přenáší na výrobce a provozovatele. Ten dnes musí s výrobkem nakládat tak, jak mu doporučuje výrobce nebo legislativa,“ vysvětlila Švadlenková.

Řada změn se dotkla i způsobu vydávání pokrmů. „Dříve platilo, že nejpozději do čtyř hodin od uvaření se musí jídlo dostat ke strávníkovi. Dnes již časový limit neplatí, ale provozovatel jídelny má povinnost udržet teplotu jídla tak, aby se ke strávníkovi dostalo při teplotě 60 stupňů Celsia,“ řekla Dagmar Švadlenková a dodala, že školní jídelny hrají významnou roli ve stravování dětí, neboť jim nabízejí vyváženou stranu se vším, co děti ke svému vývoji potřebují.

Téměř tři desítky let vaří obědy i školní jídelna v Holicích. „Naším hlavním úkolem je stravování žáků holických základních škol, ale v rámci doplňkové činnosti se u nás stravují i důchodci, matky s dětmi, podniky, obědy od nás odebírá i charita,“ řekla ředitelka jídelny Věra Pamánková a dodala, že zájem o obědy v zařízení neupadá. V současné době se počet strávníků pohybuje okolo sedmi set padesáti až osmi set. Samotná jídelna se ale potýká s problémy, které souvisejí se stavem budovy.

„Rozvody elektřiny a vody jsou již zastaralé, opravu potřebují i zásobovací rampy či sklepní prostory,“ vyjmenovala nedostatky Věra Pamánková. Zřizovatel jídelny, město Holice, proto v loňském roce podal žádost o státní dotaci na ministerstvo financí určenou na rekonstrukci budovy, a sice ve výši patnáct milionů korun. Dotace však poskytnuta nebyla. „Některé práce, například opravu fasády nebo toalet pro veřejnost, jsme proto provedli z příjmů z vedlejší činnosti. Letos nás čeká výměna a doplnění gastro zařízení ve varně,“ sdělila Pamánková. Výměnu zafinancuje město, které v kapitálovém rozpočtu počítá s částkou dva a půl milionů korun.

(Lukáš Peška)