Družbu, nevěstu, vodníka, trestance, mnicha či kouzelníka, ale i hokejistu a nezbytného medvěda – takové masky mohli v sobotu potkat v ulicích města návštěvníci Holic. Rodiště afrického cestovatele Emila Holuba totiž žilo masopustem. Maškarní obchůzku městem zajistili tradičně místní dobrovolní hasiči.
Masopust v Holicích začal úderem deváté hodiny v areálu fary a kostela svatého Martina, kde družba jménem maškar požádal zástupce městské samosprávy o povolení křepčit v ulicích města.

„Maškara může slíbiti, že se bude slušně chovati, že pannen, dívek a žen nebude tuze škádliti a pánům sousedům na majetku újmy činiti. Bude jenom tancovati a muzicírovati, možná i drabet píti,“ sliboval velkoryse družba. Zástupce města, místostarosta Vítězslav Vondrouš, se dal tímto slibem obměkčit a povolení udělil. „A k tomu tvému masopustnímu veselí, dávám ti, holická maškaro, své volení,“ zahřímal Vondrouš. Za zvuků dechové hudby se poté maškary vypravily na průvod městem, který skončil okolo sedmnácté hodiny šťastným návratem maškarádů do hasičské zbrojnice.

Počasí maškarám příliš nepřálo


Letošnímu masopustnímu veselí v Holicích, i přes přízeň vrchnosti, ale příliš nepřálo počasí, které také nakonec zpečetilo osud připraveného doprovodného programu. „Po zkušenostech z loňského roku jsme chtěli masopust nejen zahájit, ale také řádně zakončit. Připravili jsme proto pro děti maškarní karneval s živou hudbou, soutěžemi o ceny a vyhlášením nejlepší masky. Karneval se měl konat v areálu fary, kam měl také dojít masopustní průvod hasičů. Počasí ale našim snahám učinilo přítrž,“ řekla Veronika Marková a dodala, že nejprve konání ohrožovaly arktické mrazy a nakonec vše zhatila středoevropská obleva. „Místo, kde jsme chtěli uspořádat zábavné odpoledne pro děti, které by třeba neušly celou trasu maškarního průvodu městem, se změnilo díky tající sněhové nadílce doslova v rybník. Navíc hrozil déšť, a tak jsme odpolední program raději odvolali,“ vysvětlila Veronika Marková.

Ke každému masopustu patří i hojnost dobrého jídla a pití. V tomto směru nebyl masopust v Holicích na svých právech nikterak krácen. Hodování si maškary dopřály nejen při samotné obchůzce, ale i při zahajovacím ceremoniálu. „Maškarám jsme nabídli zabíjačkovou polévku, guláš, jitrničky a nechyběly ani domácí koblihy. Těch nám ženy z holické farnosti nasmažily odhadem okolo dvou set a jen se po nich zaprášilo,“ uvedl Petr Sopoliga, který se na uspořádání masopustu podílel s Veronikou Markovou za holickou farnost.

„Zabíjačkové pochoutky nám připravila nedaleká restaurace Petra Pekáče, která současně uspořádala masopustní vepřové hody,“ doplnil Petr Sopoliga.

Lukáš Peška