Město dlouhodobě zatížené nadměrnou dopravou, jehož centrem denně projede tisíce osobních i nákladních aut, se zanedlouho dočká obchvatu. Do jeho oficiálního otevření zbývají již necelé dva týdny. Stavba obchvatu dlouhého 4,2 km začala před dvěma lety s rozpočtem na dvě stě sedmdesát milionů korun.

Má dojít rovněž k osazení zeleně

„V současné době jsou položeny všechny povrchy i vodorovné dopravní značení. Dokončuje se montáž svodidel, je provedeno i svislé dopravní značení, mosty, odhlučňovací stěny. Dokončeno je i provizorní napojení před Ostřetínem,“ sdělil tajemník Městského úřadu Holice Vladislav Branda a dodal, že práce ale budou probíhat i po slavnostním otevření. „Zejména v jarních měsících budou práce pokračovat na terénních úpravách náspů. Dojde také k osazení zeleně,“ řekl Branda.
Stavba silničního obchvatu se ovšem neobešla bez řady potíží způsobených zejména nedořešenými majetkovými vztahy pozemků, na kterých se mělo stavět.

„Nedokážu pochopit, jak mohlo být vydáno stavební povolení, když některé pozemky nebyly vykoupeny. Bylo to však jasné politikum, neboť se začalo stavět krátce před posledními komunálními volbami,“ vyjádřil svůj názor pro náš Deník jeden z holických občanů.
Investorovi, Ředitelství silnic a dálnic, se nakonec podařilo vyřešit problematické místo přibližně v polovině stavby, nevykoupeny ovšem zůstaly pozemky v konečné fázi stavby, v místech, kde se obchvat napojuje mezi Holice a Ostřetínem zpět na stávající silnici I/35. Dané napojení je provizoriem. Podle slov tajemníka Vladislava Brandy bude obchvat dokončen dle původního projektu po vyřešení majetkových vztahů. „Vše je zatím v jednání a nelze říci termín, kdy skončí,“ doplnil Vladislav Branda.

Občané Holic v zásadě výstavbu městského obchvatu vítají. „Měl být hotov již před třiceti lety, kdy se o něm začalo mluvit. Holice by byly klidnější, určitě by se ve městě nestal nedávný smrtelný úraz a podobně. Doufám, že se náš obchvat v budoucnu protáhne až za nedaleký Ostřetín. Tam je totiž dopravní situace stejná jako v Holicích,“ řekla Ludmila Formánková. Její slova potvrzuje i Ivan Mikan. „Samozřejmě, že obchvat vítám. Od začátku stavby jsem byl jejím zastáncem. Bydlím na náměstí a vím, jak nadměrná doprava dokáže rušit třeba v noci,“ uvedl Mikan.

Slavnost se plánuje na začátek prosince

Slavnostní zprovoznění dlouho očekávaného obchvatu Holic se uskuteční ve středu 3. prosince.

(Lukáš Peška)