Problémy, které nedávno na vlastní oči mohli pozorovat obyvatelé Svítkova, kde vyschl potok Bylanka nejsou ojedinělým jevem. Mrtvé ryby ve vodních tocích zůstavájí po trvajícím horku i v krajině. Tam ale nejsou tolik na očích. "Je to Hostovický potok a další. Většini z nich ale neteče v zástavbě a tak to lidé nevidí," říká Václav Horák za Český rybářský svaz na Pardubicku. Problém už ale mají i řeky. "Loučná, kde má běžně téct pět až šest kubíků je to spíš pár desítek litrů a to je ještě větší problém. Řeka totiž napájí několik chovných rybníků a my se musíme rozhodovat, kam tu trochu vody vlastně pošleme," dodává Václav Horák.

Rybářům už nyní vznikají škody. Hynou generační a chovné ryby jako je lipan. Někde, jako na chovném rybníku v Přelouči, už kvůli nízkému přítoku museli pomáhat s okysličováním vody hasiči. Příčinou problémů ale podle rybářů není jen teplo.

"Po povodních se udělala řada nesmyslných zásahů do koryt řek a těžko se mi na to něco říká. Nekolikrát jsme to připomínali. Třeba konkrétně v té Bylance, kde se udělalo vybetonované koryty, ale už se nedělaly příčné prahy na zdržování vody jak jsme navrhovali, takže všechna voda tudy teď jen rychle steče do Labe, takže i když náhodou zaprší, tak voda zase hned zmizí. To jsou problémy, které to budou do budoucna ještě zhoršovat. Meandry a přirozené prostředky k zadržení vody v krajině už téměř nejsou. Po povodních se všechno rozbagrovalo ale nikdo už nemyslel i na to, že mohou také přijít roky sucha," uzavírá Horák.